בית השקעות MORE

הוא בית השקעות פרטי, אשר נוסד במטרה לייצר ולהעניק למשקיעים בישראל הזדמנויות איכותיות ושירות  אישי, מקצועי ודיסקרטי, ברמה של מוסדות פיננסיים בינלאומיים.

זו גם הסיבה שאנו מתמחים במספר פעילויות נבחרות אליהם מופנים כל הקשב, הידע והיכולות שלנו:

ניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים
ניהול קרנות נאמנות
ניהול אפיקי השקעה אלטרנטיביים.
אנו מבינים כי לקוחותינו בוחרים בנו בשל ההקפדה על הערכים והסטנדרטים הגבוהים שאנו מציבים לעצמנו ומזמינים גם אותך להכיר אישית את
 עושים את הדבר הנכון.
מור בית השקעות בע"מ ו/או עובדיו ו/או כותבי הפורום אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים והחישובים בפורום או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר בתחזית הכלולה בו. הנאמר בפורום אינו מהווה הזמנה לקנות או למכור ניירות ערך. מור, הדירקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או (כל חלק עבור כל) הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בנאמר בפורום. מור, הדירקטוריון שלה או מנהליה יכולים, עד בהתאם למגבלות החוק, להיות בעלים, להחזיק, להשקיע או להתעניין, לקנות ולמכור במסחר בניירות ערך או סחורות, הקשורות בצורה ישירה או עקיפה לנושאים המועלים והנמצאים בפורום.