גילוי נאות

מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ (“מור השקעות”) הנה בעלת רישיון מס’ 584 לניהול השקעות ושיווק השקעות מאת רשות ניירות-ערך.

מור השקעות עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, ולכן בעלת זיקה לנכסים פיננסים ועשויה להעדיף נכס פיננסי המנוהל על ידי הגופים שיש לה זיקה אליהם על פני נכס פיננסי אחר, הדומה מבחינת התאמתו ללקוח על פני נכס פיננסי שאין למור השקעות זיקה אליו, כמפורט להלן :

חברת מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ (להלן “מור קרנות”) עוסקת בניהול קרנות נאמנות והינה חברה אחות למור השקעות, ושתיהן נשלטות על ידי מור בית השקעות בע”מ.

מור השקעות עשויה להשקיע ולהעדיף במסגרת ניהול תיקי ההשקעות של לקוחותיה, ובכללם הלקוח, ניהול באמצעות השקעה ביחידות קרנות נאמנות המנוהלות על ידי מור קרנות ו/או ניירות ערך הכלולים בנכסי קרנות הנאמנות שבניהולה של מור קרנות. רשימת הנכסים הפיננסיים המלאה והמעודכנת מופיעה בקישור.

מור בית השקעות בע”מ ו/או חברות הבת (להלן “מור” ו/או עובדיהן אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים והחישובים המוצגים באתר או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר המוצגים בו. המוצג באתר פורום מהווה הזמנה לקנות או למכור ניירות ערך. מור, הדירקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או (כל חלק עבור כל) הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במוצג באתר. מור, הדירקטוריון שלה או מנהליה יכולים, עד בהתאם למגבלות החוק, להיות בעלים, להחזיק, להשקיע או להתעניין, לקנות ולמכור במסחר בניירות ערך או סחורות, הקשורות בצורה ישירה או עקיפה לנושאים המועלים והנמצאים באתר.

WordPress Image Lightbox