הדרך שלנו

עולם ההשקעות מושפע מתהליכים והתפתחויות בינלאומיים, רגולטוריים ומקצועיים.
אנו מאמינים כי ניהול תיקים נכון דורש הבנה מעמיקה של תהליכים אלו ויכולת לקבל את ההחלטות הנכונות באופן אחראי.

 

לשם כך, מנהלי ההשקעות והמחקר שלנו בוחנים ומנתחים בעקביות את סביבת המאקרו, תוך שימוש במודלים מורכבים תומכי החלטה, ביניהם:

הערכות לגבי ההתפתחויות כלכליות גלובליות

ציפיות אינפלציה עתידיות ונתוני צמיחת המשק

ריבית חזויה, בארץ ובעולם תוך מתן דגש על פערי ריביות

ניתוח חברות בורסאיות

ניתוח רפורמות רגולטוריות

התפתחויות סקטוריאליות במשק

בחינת הנפקות

על בסיס ההחלטות המקצועיות ושיקולי ההשקעה של לקוחותינו, אנו שואפים לספק חשיפה מאוזנת לשוק ההון, תוך שילוב נכסים ספציפיים, הנבחרים בקפידה.

WordPress Image Lightbox