הקרנות שלנו

אג"ח בארץ - כללי

מור (2A) תיק אג”ח מנוהל + 30%

 

מספר ני”ע:
5119086

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 15/85 (2A)

 

מספר ני”ע:
5119821

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור מעשר אג”ח (1A)

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5109749

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור אג”ח פלוס (1A)

 

מספר ני”ע:
5107693

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (3B) תיק השקעות*

 

מספר ני”ע:
5124805

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (0A) אג”ח ישראל

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5123294

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 20/80 (2B)י

 

מספר ני”ע:
5122726

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור 10/90 (1A)

 

מספר ני”ע:
5121587

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - חברות והמרה

מור (1A) (!) אג”ח הזדמנויות

 

מספר ני”ע:
5124342

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (0A) (!) תיק אג”ח מנוהל

 

מספר ני”ע:
5118633

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור נבחרת אג”ח (0B)

 

מספר ני”ע:
5114046

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - מדינה

מור (2A) מדדית מדינה פלוס

 

מספר ני”ע:
5121090

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%

 

מספר ני”ע:
5119078

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (00) מדינה מנוהלת

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5118641

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (00) מדדית מדינה ללא מניות

 

מספר ני”ע:
5117510

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור סולידית (0A)

 

מספר ני”ע:
5122718

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור מדינה + 15% (2B)

 

מספר ני”ע:
5122817

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בארץ - שקליות

מור ריבית משתנה (00) 

 

מספר ני”ע:
5121579

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור שקלית מדינה (00) ללא מניות

קרן כשרה

מספר ני”ע:
5109756

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור מק”מ פלוס (1A)

 

מספר ני”ע:
5115621

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור בונד שקלי (00)

 

מספר ני”ע:
5114020

 

למידע נוסף

 

לרכישה

קרן כספית

מור כספית (00)

 

מספר ני”ע:
5119813

 

למידע נוסף

 

לרכישה

אג"ח בחו"ל

מור (1D) י10/90 תיק חו”ל

 

מספר ני”ע:
5121249

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור אג”ח בינלאומי (0B) מוגנת מט”ח

 

מספר ני”ע:
5107685

 

למידע נוסף

 

לרכישה

גמישות

מור גמישה (4D)

 

מספר ני”ע:
5109731

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מניות

מור (4B) נדל”ן

 

מספר ני”ע:
5124300

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4B) יתר

 

מספר ני”ע:
5124326

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4B) מניות ישראל

 

מספר ני”ע:
5119466

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4A) מנייתית

 

מספר ני”ע:
5107701

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מור (4D) מניות ערך^

 

מספר ני”ע:
5125257

 

למידע נוסף

 

לרכישה

מניות בחו"ל

מור (4D) מניות גלובלי

 

מספר ני”ע:
5123740

 

למידע נוסף

 

לרכישה

שם מנהל הקרן: מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. אין באמור לעיל כדי להוות המלצה או הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. חשיפה למניות : 0=0%, 1= 10%, 2= 30%, 4= 120%. חשיפה למט”ח: 0= 0%, D=120% ,B=30% ,A=10%. הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות. “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אגרות חוב שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו. * קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה ביום  01.06.17. (^) קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה מיום 19.09.17.

WordPress Image Lightbox