מור בתקשורת : כתבה מאתר ביזפורטל 31.12.17

אלי לוי, מנכ”ל מור קרנות נאמנות, בסיכום השנה בשווקים ומה צפוי לנו בשנת 2018

האם מחירי הדיור ירדו ומה צפוי לביטקווין? אלי לוי, מנכ”ל מור קרנות נאמנות מדבר על שנת 2017 בשווקים ומספק צפי ל-2018

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה

אין באמור בפוסט משום ייעוץ או שיווק השקעות ואין בו בכדי להיות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה הינה חברה קשורה לחברת מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, המנהלת קרנות נאמנות, ועל כן החברה או חברות מקבוצת מור עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים המאוזכרים .בכתבה או בקשר עם המשך החזקתם.יובהר בזאת, כי כל ניתוח אשר מופיע בכתבה שאינו מטעם מור בית השקעות ו/או מי מעובדיה, איננו באחריותה.

WordPress Image Lightbox