היתר עיסקא ואישורי כשרות

מור בית השקעות מחזיק בהיתר עיסקא ואישורי כשרות להלן שבפיקוח ראש מכון כלכלה ע”פ ההלכה ירושלים הרב אריה דביר*.

מור היתר עיסקאתעודת פיקוח מור בית השקעות

*רלוונטי רק ביחס לקרנות הנאמנות ששמן מפורט בתעודת הפיקוח שלעיל המונהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ.לפרטים מלאים אודות הקרנות המופיעות בתעודת הפיקוח ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף.אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות, רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף/דיווחים מידיים שבתוקף בלבד.

WordPress Image Lightbox