מור שוקי הון

מור שוקי הון מספקת שירותי ניהול השקעות אלטרנטיביים במתכונת של קרנות השקעה פרטיות (קרנות גידור). בנוסף, נותנת החברה מוצרים משלימים עבור לקוחות פרטיים, גופים מוסדיים, עמותות, תאגידים וחברות ציבוריות. הידע, הניסיון, החוסן הפיננסי ומערכת הקשרים עם משקיעים בשוק ההון שיש למור שוקי הון בע”מ, מאפשרים להציע ללקוח מגוון שירותים הנדרשים בתחום גיוס ההון, בנקאות להשקעות , הערכות שווי ועוד.

ניהול והפעלת קרנות גידור

במסגרת השותפות ”מור השקעות אלטרנטיביות”, קרן גידור מיועדת למשקיעים מוסדיים, משקיעים כשירים ומשקיעים פרטיים, המעוניינים בהשקעה לטווח בינוני וארוך, שתניב תשואות ללא תלות בהתנהגות השווקים. בכוונת החברה לפתח ולהשתמש בקרן באסטרטגיות ושיטות מסחר, אשר ישולבו עם השקעות מסורתיות, במגמה לגדר סיכונים, ככל האפשר, ולהקטין כאמור את הקורלציה והתלות בשוק זה או אחר.

WordPress Image Lightbox