רשימת קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור קרנות נאמנות (2013) בע”מ

מקרא פרופיל חשיפה

חשיפה למניותסימול
ללא חשיפה למניות0
עד 10% חשיפה למניותA
עד 30% חשיפה למניותB
עד 50% חשיפה למניותC
עד 120% חשיפה למניותD
עד 200% חשיפה למניותE
מעל 200% חשיפה למניותF
חשיפה למט”חסימול
ללא חשיפה למט”ח0
עד 10% חשיפה למט”ח1
עד 30% חשיפה למט”ח2
עד 50% חשיפה למט”ח3
עד 120% חשיפה למט”ח4
עד 200% חשיפה למט”ח5
מעל 200% חשיפה למט”ח6
מס’ ני”עשם
5109731מור גמישה (4D)
5107701מור (4A) מנייתית
5119466מור (4B) מניות ישראל
5119813מור כספית (00)
5114020מור בונד שקלי (00)
5121579מור ריבית משתנה  (00)
5109756מור שקלית מדינה (00) ללא מניות
5115621מור מק”מ פלוס (1A)
5117510מור (00) מדדית מדינה ללא מניות
5121090מור (2A) מדדית מדינה פלוס
5118641מור (00) מדינה מנוהלת
5119078מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%
5121249מור (1D) י10/90 תיק חו”ל
5107685מור אג”ח בינלאומי (0B) מוגנת מט”ח
5118633מור (0A) (!) תיק אג”ח מנוהל
5114046מור נבחרת אג”ח (0B)
5121587מור 10/90 (1A)
5107693מור אג”ח פלוס (1A)
5109749מור מעשר אג”ח (1A)
5119821מור 15/85 (2A)
5122726מור 20/80 (2B)
5119086מור (2A) תיק אג”ח מנוהל + 30%
5122726מור 20/80 (2B)
5122817מור מדינה +15% (2B)
5123740מור (4D) מניות גלובלי
5123294מור (0A) אג”ח ישראל
5124326מור (4B) יתר
5124300מור (4B) נדל”ן
5124342מור (1A) (!) אג”ח הזדמנויות

הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג”ח שאינו בדירוג השקעה העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות. אין באמור משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת ע”פ תשקיף או דיווחים מידיים שבתוקף

WordPress Image Lightbox