בית השקעות MORE

מור בית השקעות הוא בית השקעות פרטי, אשר נוסד במטרה לייצר ולהעניק למשקיעים בישראל הזדמנויות איכותיות ושירות  אישי, מקצועי ודיסקרטי, ברמה של מוסדות פיננסיים בינלאומיים.

זו גם הסיבה שאנו מתמחים במספר פעילויות נבחרות אליהם מופנים כל הקשב, הידע והיכולות שלנו:

ניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים
ניהול קרנות נאמנות
ניהול אפיקי השקעה אלטרנטיביים.
אנו מבינים כי לקוחותינו בוחרים בנו בשל ההקפדה על הערכים והסטנדרטים הגבוהים שאנו מציבים לעצמנו ומזמינים גם אותך להכיר אישית את
 עושים את הדבר הנכון.
מור בית השקעות והחברות הבנות הן חברות העוסקות בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ובעלות זיקה לנכסים פיננסיים המנוהלים בידי החברות המפורטות להלן: מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ, מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ, י.ד מור השקעות בע"מ, מור ניהול עמיתים בע"מ, מור השקעות אלטרנטיביות, שותפות מוגבלת ומור שוקי הון בע"מ. מכוח זיקה זו, החברות רשאיות להעדיף את אותם נכסים פיננסיים בעלי זיקה על פני נכסים פיננסיים אחרים ובלבד שמולאו דרישות הגילוי כלפי הלקוח.