HE EN

ביצועי קרנות נאמנות

תשואות אשר משיגות קרנות נאמנות בבורסה לניירות ערך על כספי הקרן.
הדפסשלח לחבר
מלאנוקס: הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-4.5 מיליון דולר לעומת רווח בסך 9.7 מיליון דולר ברבעון המקביל
ההכנסות הסתכמו ב-98.7 מיליון דולר לעומת 105.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
24/04/2014 23:09
פניקס: תוצ' אסיפה כללית - החלטה בדבר איחוד הון המניות של החברה
כמו כן אושר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה בדבר תוקף פעולות ואישור עסקאות
24/04/2014 17:21
גליקומיינדס: בעמ"נ אופרו הודיעו כי המקדמה תיפרע תוך שנה מהשלמת המיזוג
המקדמה בסך 400 אלף ש"ח שהועברה לחברה לכיסוי הוצאות בהסכם עם אופרו תיפרע ב-12 תשלומים במזומן לאחר השלמת העסקה
24/04/2014 17:04
טבע: הודיעה על גיוס המטופל הראשון למחקר PRIDE-HD
המחקר יבחן את השפעת פרידופידין (Pridopidine) על טיפול סימפטומטי במחלת הנטינגטון; מהווה נקודת ציון משמעותית עבור החולים במחלה אשר אפשרויות הטיפול בה מועטות
24/04/2014 16:49
דוניץ: בהמשך לדיווח מיום 10.4.14 בדבר רכישה עצמית של מניות לבקשת רשות ני"ע
"הדיווח ניתן להסר ספק ועל אף שלעמדת החברה העסקה נעשתה עם בעל עניין שאינו נושא משרה בחברה ושאינו ולא היה בעל שליטה בחברה"
24/04/2014 16:12
סיליקום: הרווח הנקי ע"ב GAAP ברבעון הראשון 2014 עלה ב-30% ל-4 מיליון דולר בהשוואה במקביל אשתקד
ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-26% ל-19 מיליון דולר בהשוואה למקביל אשתקד
24/04/2014 15:17
ריט 1: כלכליסט מדווח כי הסכימה להסיר העיקול על אדרי-אל - תמורת בטוחה חלופית
העיקול שהוטל בתחילת החודש עמד על 56 מיליון שקל. ל"כלכליסט" נודע כי ריט 1 ממשיכה לעמוד מאחורי התביעה הראשית נגד אדרי-אל, וכי היא קיבלה מהנתבעת חלופה שתבטיח את קבלת הפיצוי במקרה של זכייה בתביעה
24/04/2014 15:06
רדהיל ביופארמה: החברה ו-IntelGenx מדווחות כי ה-FDA קיבל תגובתן בנוגע לתרופת RHB-103 למיגרנה וביקש הבהרות נוספות
החברות מאמינות כי ביכולתן לספק את המידע המבוקש בתוך מספר שבועות ובהתבסס על מידע הקיים ברשותן
24/04/2014 15:02
מדדים מובילים
לפגישה אישית
שם
דוא"ל
טלפון
זמינות
Designed by Three Bears
בניית אתרים