בעל שליטה וצדדים קשורים

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ הינה בבעלות מלאה של אס.או.אי. אחזקות בע"מ המוחזקת באופן מלא על ידי עופר סיני.

לצפייה בתרשים אחזקות , לחץ כאן.