אסטרטגיית ההשקעות – מור השקעות אלטרנטיביות

קרן הגידור מור השקעות אלטרנטיביות מתמחה בזיהוי הזדמנויות השקעה באיגרות חוב לרבות במרווחים בין חוב קונצרני לממשלתי. כדי לעמוד בדרישת מזעור הסיכונים, לרוב מתקיים “משחק” בין שני ניירות מאותה קבוצה – כמו למשל בין שני בנקים. בתוך כך, ניהול ההשקעות בקרן מתבסס על תוכנות ומכשירים פיננסיים המסייעים באיתור נקודות הזמן האופטימליות לפתיחת וסגירת פוזיציה.

יתרונות ההשקעה בקרן

קרן הגידור מור השקעות אלטרנטיביות מתאימה למשקיעים בעלי הון המחפשים מכשיר השקעה מתקדם וייחודי, הפועל לגידור סיכונים, בסטיית תקן נמוכה ביחס לשוק ובהצגת ביצועים בולטים לאורך זמן.

 

לקרן הגידור מספר יתרונות בולטים עבור משקיעים:

קשר אישי

לכל אורך הדרך, נשמר הקשר האישי עם הלקוחות המוזמנים לפנות אל מנהל הקרן, יונתן מורן, ואל יוסי לוי, מנכ”ל בית ההשקעות.

שקיפות

נאמן הקרן שולח מדי חודש דו”ח למשקיעים, ובו נתוני השווי הנוכחי והתשואה. דמי ההצלחה נגבים אחת לשנה.

התחייבות לגודל הקרן

גודל הקרן מור השקעות אלטרנטיביות מוגבל ל-150 מיליון שקלים במטרה לשמור על יכולת תגובה מהירה ודינמית לתנודות השוק, ולאפשר למנהל הקרן להשיג תשואות גם בחלונות זמן קטנים במיוחד. בנוסף, על פי החוק, מספר המשקיעים בקרן מוגבל – עד 35 משקיעים פרטיים ו-14 מוסדיים, כלומר לכל היותר 49 משקיעים בשנה.

ביטחון הכסף

אנו נוקטים במירב האמצעים כדי לנהל בקרה מקצועית על כספי הקרן. במטרה לשמור על כספם של הלקוחות, פועלת קרן הגידור באמצעות חשבון בבנק הפועלים, בעל מספר נייר ערך. מור שוקי הון בעל ייפוי כוח לניהול השקעות בחשבון, אולם אינו רשאי להעביר כספים בעצמו והתהליך מתבצע דרך הנאמן, בנק לאומי.





WordPress Image Lightbox