אסטרטגיית השקעות – מור ניהול תיקים

“רוכשים נכסים איכותיים וסחירים ולא רודפים אחר תשואות”

אסטרטגיה זו מוכיחה את עצמה לאורך שנים בתוצאות של תיקי ההשקעות של לקוחותינו, המושגות בסטיית תקן נמוכה. אנו מאמינים בניהול השקעות שקול ומקצועי, תוך לקיחת רמת סיכון נמוכה ביחס לתשואה הנדרשת ובהתאם לרצונות וצרכי הלקוח.

תהליך האנליזה

תהליך האנליזה בחברת ניהול התיקים של מור בית השקעות מתחיל בניתוח הכלכלות בארץ ובעולם, תוך בחינת פוטנציאל ושיעורי הצמיחה של הכלכלות המובילות בעולם, ציפיות ורמת האינפלציה, רמת התעסוקה, שיעור ותחזית ריביות הבנקים המרכזיים ועוד.

 

לאחר מכן, נבחנים אילו אפיקים, מניות, סקטורים ומדינות מועדפים להשקעה, וכן באילו מינונים כדאי להימצא בכל אחד מהם.

 

לצורך ניהול השקעות מיטבי, אנו נעזרים בניתוחים של גופים מובילים בארץ ובעולם, וכן במערכות ניתוח מתוחכמות.

WordPress Image Lightbox