גילוי נאות | יוסי לוי

הסקירה המובאת בכתבה על ידי מר יוסי לוי, מנכ”ל מור בית השקעות בע”מ (להלן: “החברה”), הינה בהסתמך על מידע זמין לכל הציבור, נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי לבצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. על אף שהחברה נקטה בכל כללי הזהירות הסבירים על מנת להבטיח שהעובדות הנכללות בסקירה מדויקות וכי הדעות הנכללות בסקירתו סבירות והגיוניות במועד פרסומן, אין נושאי המשרה בחברה והעובדים בה אחראים בדרך כלשהי לתוכן הסקירה.

 

החברה, נושאי המשרה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בסקירה זו.

 

מסמך זה אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים פיננסים. העושה שימוש באמור בתוכנו של מסמך זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

 

החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לני”ע הנסקרות בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות, לרבות ניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, ובשיווק השקעות. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הנסקרות בכתבה.

 

החברה הינה בעלת רישיון למתן שירותי שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

הכותב הינו עובד מנכ”ל מור בית השקעות בע”מ וכן הינו בעל רישיון ניהול תיקי השקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה- 1995. הכותב ו/או מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ עשוי/עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בהודעותיו, לרבות באמצעות נכסים פיננסים שונים. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותב הנ”ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

WordPress Image Lightbox