גילוי נאות

*מסמך גילוי נאות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 (“חוק הייעוץ”)

 

תיאור מבנה קבוצת מור

י.ד. מור השקעות בע”מ (“י.ד. מור”) היא חברה ציבורית שהנפיקה לציבור מניות ואופציות. י.ד. מור מחזיקה במספר חברות המשתייכות לקבוצת מור (“קבוצת מור” או “הקבוצה”). מור בית השקעות עוסקת באמצעות חברות הקבוצה, במגוון פעילויות בשוק ההון לרבות בניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קרנות השקעה ובניהול מוצרים פנסיוניים. פעילות כאמור מבוצעת, בין היתר, באמצעות החברות הבאות:

 

1. מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ (“מור ניהול תיקים”) – חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;

 

2. ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ (“מור קרנות נאמנות”) – חברה המנהלת קרנות נאמנות ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;

 

3. מור שוקי הון בע”מ – חברה העוסקת בניהול קרנות גידור (ישראליות) ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;

 

4. מור קופות גמל בע”מ  – חברה מנהלת של קופות גמל (ובכלל זה, קרנות השתלמות המהוות נכס פיננסי לפי חוק הייעוץ), ונמצאת בבעלות מלאה (100%) של י.ד. מור;

 

גילוי נאות וזיקה לנכסים פיננסיים – מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ

 

בהתאם להוראות סעיף 16א(א)(2) לחוק הייעוץ, מור ניהול תיקים מתכבדת להביא לידיעתכם את הבאים:

 

1. מור ניהול תיקים היא בעלת רישיון מנהל תיקים (שמספרו 584) ועוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלא בחוק הייעוץ.

2. מור ניהול תיקים היא תאגיד קשור למור קרנות נאמנות ולמור קופות גמל והיא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידן. מור ניהול תיקים עשויה להעדיף את הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי החברות אליהם יש לה זיקה, וזאת על-פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

 

לרשימת הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי מור קרנות נאמנות – לחצו כאן

לרשימת הנכסים הפיננסיים המנוהלים על-ידי מור קופות גמל – לחצו כאן

מור בית השקעות בע”מ ו/או חברות הבת (להלן “מור” ו/או עובדיהן אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים והחישובים המוצגים באתר או לכל אי דיוק, שגיאה, השמטה או ליקוי אחר המוצגים בו. המוצג באתר פורום מהווה הזמנה לקנות או למכור ניירות ערך. מור, הדירקטוריון שלה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות או (כל חלק עבור כל) הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במוצג באתר. מור, הדירקטוריון שלה או מנהליה יכולים, עד בהתאם למגבלות החוק, להיות בעלים, להחזיק, להשקיע או להתעניין, לקנות ולמכור במסחר בניירות ערך או סחורות, הקשורות בצורה ישירה או עקיפה לנושאים המועלים והנמצאים באתר.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox