הדרך שלנו

אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות דורש הבנה מעמיקה בשוק ההון והיכרות עם התמורות שחלו בו, כמו גם התמצאות בדינמיקה הנוכחית בשוק סוער, והיכולת להבין את ההשלכות העתידיות על השוק בעתיד. בבסיס תפישת העולם שלנו ההנחה כי קבלת החלטות מושכלת, לוקחת בחשבון את כל המשתנים הללו ונוספים.

 

מור בית השקעות מציע ניהול השקעות איכותי המשלב ארבעה אלמנטים מהותיים: שירות אישי, מקצוענות, אחריות ושקיפות.

שירות אישי

לרשות לקוחותינו עומד מנהל השקעות אישי, שאליו ניתן לפנות בכל עת, והוא מקפיד לעדכן בכל התפתחות בתיק ההשקעות ובשוק ההון. מנהל ההשקעות מבצע שינויים בתיק ההשקעות בהתאם למצב בשווקים ולפי בקשת הלקוח וצרכיו המשתנים.

אחריות

החברה פועלת בהתאם לדרישות רשות ניירות ערך והוראות הממשל התאגידי. בנוסף, כדי לשמור ולהגן על לקוחותינו, אנו מקפידים על בקרות ורגולציה, ומעסיקים מבקרים פנימיים וחיצוניים בכדי להעניק את הביטחון המרבי לכספיהם.

שקיפות

אחת לרבעון אנו שולחים ללקוחותינו דוחות מפורטים אשר כוללים, בין היתר, את תשואת התיק המנוהל ויתרת הכספים המנוהלת בו. בנוסף, ניהול תיק ההשקעות באמצעות חשבון הבנק של לקוחותינו מאפשר שקיפות ובקרה בכל עת.

מקצוענות

מנהלי ההשקעות והמחקר שלנו בוחנים ומנתחים בעקביות את סביבת המאקרו, תוך שימוש במודלים מורכבים תומכי החלטה והתבססות על המשתנים המשפיעים על כיוון השוק:

הערכות לגבי התפתחויות כלכליות גלובליות

בסביבה הכלכלית המאתגרת של ימינו, חשוב לנהל תיקי השקעות תוך הקפדה על התאמת ההשקעות לשינויים המהירים בשוק.

ציפיות אינפלציה עתידיות ונתוני צמיחת המשק

אנו מתבססים על הערכות עדכניות של כלכלני המאקרו של מור בית השקעות, וכן על הערכות עדכניות של מיטב אנשי המקצוע בעולם.

ריבית חזויה בארץ ובעולם, תוך מתן דגש על פערי ריביות

תשומת לב לתחזיות הריבית השונות במטרה לאתר את האפיקים אשר ירוויחו כתוצאה מהמדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים בעולם.

ניתוח חברות ציבוריות

ניתוח פונדמנטלי של חברות ציבוריות המבוסס על היכרות ארוכת שנים עם החברות וההנהלות שלהן.

ניתוח רפורמות רגולטוריות והתפתחויות סקטוריאליות במשק

מעקב אחר ההתפתחויות בסקטורים המובילים וניצול הזדמנויות השקעה.

בחינת הנפקות

אנו מקפידים על בחינה מעמיקה של ההנפקות בשוק, במטרה לבחור באלו שעשויות, להערכתנו, להשיא ערך לתיקי ההשקעות של לקוחותינו.

WordPress Image Lightbox