הסיכון גבוה? כך גם הפוטנציאל: כל מה שכדאי לדעת על השקעה בחברות קטנות

הסיכון גבוה? כך גם הפוטנציאל: כל מה שכדאי לדעת על השקעה בחברות קטנות

להערכתנו חברות בעלות שווי שוק נמוך עשויות להיות בעלות פוטנציאל לרווח, אולם יש בהן גם לא מעט סיכונים. ארבעה דברים שצריך לחפש בחברות קטנות רגע לפני ההשקעה

26/08/2018

בתקופה בה אנו מצויים, כאשר בארה”ב כבר החל הבנק הפדרלי להעלות את הריבית, כדאי לבחון ולשקול את רעיון ההשקעה במניות קטנות – המוגדרות כמניות של חברות ששווי השוק שלהן הוא 250 עד 750 מיליון שקלים. זאת, מאחר שחלקן כבר הוכיחו את עצמן בעלות פוטנציאל לתשואות טובות בתקופות של צמיחה וריבית עולה, וכן כאשר המשק יוצא ממשבר. ואולם, אם מחליטים להשקיע בהן, חשוב לעשות זאת לאחר שיקול דעת מעמיק, ולהצטייד בסבלנות רבה – לאור התנודתיות הרבה והסיכונים הגלומים בהן.

תשואה טובה מזו של החברות הגדולות

כאמור, קיימים סיכונים והתשואה לא מובטחת, אבל לא מעט מהחברות הקטנות נמצאות על מתווה יחסית מבטיח של צמיחה מואצת, בין אם הן פונות לשוק חדש הצובר פופולריות, ובין אם הן מציעות פתרון ייחודי בשווקים גדולים, ומצליחות לנגוס בנתח השוק של השחקנים הוותיקים יותר.

המניות הקטנות קורצות עוד יותר כאשר התמחור שלהן נמוך יחסית, והפער מול החברות הגדולות גדול. כך למשל, מדד ת”א SME 60 נסחר במכפיל רווח נקי נמוך מזה של ת”א 35, מדד החברות הגדולות בישראל. בין היתר, הפערים נובעים מכך שכמעט לא קיים סיקור של המניות הקטנות, כמו גם מהעובדה שגופים מוסדיים גדולים לרוב אינן מתעניינים במניות אלה, ושהחברות כמעט לא משחררות מידע לתקשורת.

הודות ליתרונות שלהן, הרי שלטווח הארוך, בדרך כלל מצליחות המניות הקטנות להניב תשואה טובות יותר לעומת המניות הגדולות. כך למשל, מתחילת 2010 ועד אוגוסט האחרון הניב מדד ת”א SME 60 תשואה שנתית ממוצעת של 5.3%, הגבוהה ב-1.2% מהתשואה של מדד ת”א 35.

אבל יש גם חסרונות

לצד חלק מהיתרונות שמנינו קודם, והפוטנציאל לתשואה יחסית גבוהה, החברות הקטנות סובלות גם ממספר חסרונות שהופכים אותן להשקעה יותר מסוכנת. כך למשל, הנגישות של חברות אלה לשוק ההון נמוכה יותר, ולא פעם הן מתקשות לגייס כסף, וגם היכולת שלהן להשקיע בפיתוח מוצרים ובשיפורם, או ברכישת חברות בעלות פעילות משלימה, נמוכה יותר.

לכך נוסיף את העובדה שלא פעם חברות קטנות אלה מנוהלות כמעט כאילו היו חברה פרטית, בידיו של בעל שליטה דומיננטי, שלא תמיד שומר על עקרונות הממשל התאגידי. כמו כן, עצם העובדה שהמסחר במניות הקטנות הוא בנפח נמוך יחסית מביאה לנזילות נמוכה, כך שהמניה עלולה להיות תנודתית מאוד, גם כשמדובר בסכומי כסף נמוכים.

מה לחפש בחברות קטנות?

ישנם כמה כללי אצבע שעוזרים לנו לאתר את החברות הקטנות שעשויות להיות מבטיחות, ולהקטין ככל האפשר את הסיכונים. אמנם את כל הכללים האלה ניתן ליישם גם שמחפשים חברות גדולות יותר להשקעה, אך במקרה של הקטנות, חשוב להקפיד עליהם שבעתיים.

1. הנהלה מצוינת

הנהלה טובה דואגת להווה של החברה, הנהלה מצוינת – תיקח אותה רחוק, בעזרת ניסיון מוכח, חזון ברור ואסטרטגיה הניתנת ליישום. אם לחברה יש בעל שליטה דומיננטי, המעורב בכל הנעשה בה ומכוון את ההנהלה, בדרך כלל זהו ערך מוסף.

2. מודל עסקי בר קיימא

חפשו חברות עם מודל עסקי הרואה את הטווח הרחוק, ומתאימה את פעילות החברה אליו, כך שההכנסות והרווחים רק יילכו ויגדלו עם השנים. המוצרים והשירותים של החברה צריכים להיות בעלי יתרון תחרותי מובהק, כדי לאפשר לה צמיחה, ורצוי שהפעילות שלה תשתלב במגמות מאקרו ארוכות טווח, שיתמכו בפעילותה.

3. איתנות פיננסית

השקיעו רק בחברה שיש לה בסיס כלכלי יציב ואיתן. העדיפו חוב נמוך ותזרים מזומנים חזק, בהווה או בטווח הקצר-בינוני.

4. תמחור אטרקטיבי

רוב המשקיעים מחפשים השקעה זולה יחסית עם פוטנציאל גבוה – כך שמחיר נמוך הוא פרמטר הכרחי, הן ביחס לחברות גדולות באותו תחום, והן ביחס לשווי העתידי של החברה.

בשורה התחתונה

התשואה השלילית שרשם מדד SME 60 מאז תחילת שנת 2018 , עשויה להערכתנו להוות הזדמנות לבחון מניות קטנות ובינוניות, אך רק לאחר סינון קפדני של החברות, בהתאם לקריטריונים שהגדרנו כאן.

הכתבה פורסמה לראשונה במדור רעיונות השקעה בדה מרקר

הנתונים נכונים ל-26 באוגוסט 2018. הכותב הינו בוריס שניידר עובד בקבוצת מור בית השקעות בע”מ (להלן: “החברה”) המצהיר כי האמור בכתבה משקף נאמנה את דעתו האישית. מר בוריס שניידר בעל רישיון 12748 על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשויה להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור התחייבות להשקיע בקרן בהתאם למפורט בכתבה. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בכתבה זאת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox