השקעה בקרנות נאמנות – המדריך המלא

השקעה בקרנות נאמנות – המדריך המלא

מה זה קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא התאגדות של משקיעים, הבוחרים להשקיע יחד בניירות ערך, מתוך חשבון משותף. המשקיעים חולקים את הרווחים שמשיאים ניירות הערך – בהחזקתם או בעסקאות הנערכות בהם. קרנות נאמנות מנוהלות בידי מנהל קרן מקצועי, בהתאם למדיניות השקעה שנקבעה מראש, התואמת לצרכים ולהעדפות של המשקיעים.

מה הן יחידות ההשתפות בקרן נאמנות?

כל משקיע בקרן נאמנות רוכש כמות מסוימת של יחידות השתתפות בה. לאחר הרכישה, מועברות יחידות אלה לחשבון ניירות הערך שלו. לכל יחידת השתתפות זכות שווה בנכסים וברווחים של הקרן. בתום יום המסחר, מחיר יחידת ההשתתפות משתנה בהתאם למחירם של הנכסים בהם מושקעת הקרן ולמספר יחידות ההשתתפות שהיו בה באותו יום. מספר יחידות ההשתתפות בקרן משתנה מעת לעת – שכן כאשר נכנס משקיע חדש לקרן, מנהל הקרן מקצה עבורו יחידות חדשות – ואם הוא מממש את ההחזקה, אותן יחידות נמחקות מהקרן. לרוב המשקיע יכול לפדות את היחידות בכל יום מסחר.

כיצד נקבע שווי יחידות ההשתתפות?

שוויה הכספי של כל יחידת השתתפות נקבע מחדש בסופו של כל יום מסחר – לפי השינויים ומספר היחידות בשווי נכסי הקרן. החישוב מחלק את שווי כל נכסי הקרן במספר יחידות ההשתתפות, וכך נקבע מחירה העדכני של כל יחידה. עם זאת, משקיע שמעוניין למכור את יחידות ההשתתפות שלו, יעשה זאת לפי מחיר פדיון – המחושב כך: שווי כל יחידות הקרן, פחות הוצאות המכירה, חלקי מספר יחידות ההשתתפות. יש לציין כי ברוב הקרנות, מנהל הקרן נושא בעצמו בהוצאות המכירה.

מה זה פרופיל חשיפה?

פרופיל חשיפה מגדיר את מידת החשיפה של הקרן למניות ולמט”ח. הפרופיל מורכב משני חלקים. החלק הראשון מסמל את מידת החשיפה המרבית של קרן הנאמנות לאפיק השקעה מנייתי באמצעות מספרים – מ-0 (אין חשיפה כלל) ועד 6 (חשיפה של יותר מ-200% למניות). החלק השני מסמל את מידת החשיפה של הקרן למטבעות חוץ (מט”ח) באמצעות אותיות לועזיות, מ-0 (אין חשיפה כלל) ועד האות F (חשיפה של יותר מ-200% למט”ח).

מהו תשקיף של קרן נאמנות?

תשקיף הוא מסמך שמפרסמת החברה המנהלת את קרנות הנאמנות, ואפשר למצוא בו מידע על מדיניות ההשקעות של כל קרן, על המנהל והנאמן שלה, על דמי הניהול שהיא גובה ועוד. קרן חדשה מפרסמת תשקיף שנועד להציג אותה בפני משקיעים פוטנציאליים, כדי שאלה יבחנו את מדיניות ההשקעה ויחליטו אם היא מתאימה להם; קרן שכבר פועלת בשוק מפרסמת דוח שנתי מדי שנה, ובו מידע על פעילות הקרן בשנה החולפת, הנכסים שהיא מחזיקה, ההתחייבויות והרווחים שלה ועוד.

איך לבחור קרן נאמנות?

לפני הבחירה, יש לשקלל את הצרכים, היעדים והרצונות של המשקיע כדי להחליט מה מדיניות ההשקעה המתאימה לו – למשל, סיכון גבוה או נמוך; השקעה לטווח ארוך, או קצר יחסית; דגש על מניות, או אולי על איגרות חוב; וכן הלאה. לאחר מכן, מומלץ לבדוק את התשקיפים והדוחות של קרנות הנאמנות הקיימות בשוק כדי לסנן את אילו שאינן מתאימות. ניתן גם להיעזר בשירותיהם של יועצי השקעות על מנת לקבל את ההחלטה הטובה והמקצועית ביותר.

איך בודקים ביצועים של קרן נאמנות?

ניתן לבדוק את איכות הביצועים של קרן נאמנות מכמה היבטים. לדוגמה, תשואה וסיכון. כאשר בודקים תשואה של קרן נאמנות מסוימת, רצוי להשוות אותה לקרנות אחרות מסוג דומה, למשל, קרנות מנייתיות – ולערוך את ההשוואה על פני פרק זמן ארוך ככל האפשר, כדי לנטרל אירועים נקודתיים, וכן בתקופות שונות. עם זאת, חשוב לזכור שתשואות העבר אינן מלמדות דבר על תשואות העתיד.

מהן העלויות הכרוכות בהשקעה בקרן נאמנות?

העלות העיקרית בהשקעה בקרן נאמנות היא דמי ניהול המועברים למנהל הקרן, בתמורה לעבודתו המקצועית. לרוב, גובה השכר יהיה עד 3.5% משווי נכסי הקרן. בנוסף, גם נאמן הקרן מקבל שכר, בממוצע כ-0.05% משווי נכסי הקרן. יש לשים לב שעלויות דמי הניהול מקוזזות מתשואת הקרן – כלומר, מורידות את הרווח למשקיעים. כמו כן, משלמים המשקיעים עמלות על פעולות שונות שמבצעת הקרן.

איך אפשר להשקיע בקרנות נאמנות?

ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרנות נאמנות אצל המפיצים – שהם כל הבנקים וכן באמצעות חברי בורסה שאינם בנקים. את הקנייה (או המכירה) מבצעים בפנייה טלפונית ליועץ ההשקעות בבנק או בבית ההשקעות, או באמצעות אתר האינטרנט של המפיץ. לאחר הרכישה, עלות יחידות ההשתתפות מועברת לחשבון הקרן, ואילו לחשבון ניירות הערך של המשקיע מועבר שווי יחידות ההשתתפות שרכש. את פעולות המכירה והרכישה אפשר לבצע בכל יום שבו מתקיים מסחר בבורסת תל אביב; כאשר מדובר בקרנות המשקיעות במט”ח וניירות ערך בחו”ל בשיעור של יותר מ-10%, ניתן לבצע את הפעולות בימים שני עד חמישי ובימים בהם מתקיים מסחר בחו”ל.

איך אדע מה קורה בקרן בה אני משקיע?

מנהל הקרן מחויב לפרסם דו”ח חודשי על ההכנסות וההוצאות של הקרן, וכן שווי הנכסים וההתחייבויות שלה. בנוסף לדיווח השוטף, מנהל הקרן נדרש לדווח על פי הוראות הדין על אירועים ו/או שינויים הקשורים בקרנות הנאמנות ו/או במנהל הקרן. דיווחים כאמור, מתפרסמים באופן שוטף באתר “מגנא”.

מהי קרן נאמנות פטורה ומהי קרן נאמנות חייבת?

רוב קרנות הנאמנות בישראל הן קרנות הפטורות ממס – כלומר, אינן חייבות לשלם מס על רווחיהן. המשקיעים בקרנות אלה משלמים מס רווחי הון רק כאשר הם מממשים את ההשקעה – כלומר פודים או מוכרים את יחידות ההשתתפות שלהם. קרן החייבת במס משלמת מס רווח הון על הרווחים הנוצרים בה, אך המשקיעים בה פטורים ממס בעת הפדיון.

מי מפקח על קרנות נאמנות בישראל?

לכל קרן נאמנות ממונה נאמן, המייצג את המשקיעים בקרן ומחזיק בנאמנות את נכסי הקרן בחשבון הבנק – וגם מפקח על פעילותה. כמו כן, כל קרנות הנאמנות נמצאות תחת פיקוח יחידה ייעודית של הרשות לניירות ערך; וכל מנהל קרן חייב באישור לפעילותו מטעם הרשות.

מיהו מנהל הקרן?

קרנות נאמנות מנוהלות בידי חברות העוסקות אך ורק בפעילות זו, ומחזיקות באישור מרשות לניירות ערך לפיו מותר להן לעסוק בניהול קרנות נאמנות. פרט לכך, כל קרן נמצאת בפיקוח של נאמן וגם בפיקוח של רשות ניירות ערך.

מהם אפיקי ההשקעה האפשריים בקרנות נאמנות?

קרנות הנאמנות נחלקות לכמה סוגים לפי אפיק ההשקעה הראשי שלהן – מניות, אג”ח, מט”ח ועוד; וגם לפי רמת הסיכון שלהן. כך למשל, קרן מנייתית היא קרן ש-50% או יותר מנכסיה חשופים למניות; קרן אג”ח היא קרן ש-75% או יותר מנכסיה חשופים לאג”ח; קרן כספית מושקעת בנכסים סולידיים כמו אג”ח מדינה, אג”ח קונצרניות בדירוג גבוה, מק”מ, תעודות חוב בדירוג גבוה וכדומה; קרן מחקה היא קרן העוקבת אחרי מדד או מדדים מסויימים; ועוד.

מהי קרן נאמנות מנייתית?

קרן נאמנות מנייתית היא קרן המתרכזת בהשקעה במניות, וש-50% או יותר מנכסיה חשופים למניות, בישראל ו/או בחו”ל. גם בקרב קרנות אלה יש התמחויות שונות – השקעה במגזרים שונים, בפיזור גיאוגרפי שונה ובמדדים שונים.

מהי קרן נאמנות אג”חית?

קרן נאמנות אג”חית היא קרן המתרכזת בהשקעה באג”ח, וש-75% או יותר מנכסיה חשופים לשוק האג”ח. גם בקרב קרנות אלה קיים מגוון – יש קרנות המשקיעות באג”ח מדינה, באג”ח חברות, באג”ח צמודות מדד, באג”ח בטווחי פדיון ומח”מ שונים ועוד.

מהי קרן נאמנות גמישה?

קרן נאמנות גמישה מעצם הגדרתה אינה מתמקדת בסוג מסוים של השקעות, ויכולה לבחור בכל אפיק השקעה שמנהל הקרן ימצא לנכון.

מהם יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות?

קרנות הנאמנות הן מוצר פיננסי המאפשר השקעה מינימלית בקלות יחסית – לאור העובדה שהתשקיפים ומדיניות ההשקעה שלהן שקופים ונגישים לכל, כמו גם מידע על הביצועים שלהן. בנוסף, קרנות הנאמנות מציעות ניהול מקצועי בידי אדם או חברה המתמחים בניהול מסוג זה. כמו כן, ניתן למכור ולקנות יחידות השתתפות בקרנות כמעט מדי יום – כלומר, זוהי השקעה נזילה שניתן לממש בכל יום מסחר. יתרון נוסף הוא הפיקוח ההדוק על הקרנות, באמצעות הנאמנים שלהן וכן הרשות לניירות ערך.

מאיזה סכום ניתן להשקיע בקרנות נאמנות?

ככל אין צורך בסכום גדול כדי להשקיע בקרנות נאמנות. ניתן לרכוש יחידות השתתפות בקרן נאמנות גם בסכומים קטנים יחסית, שכן ברוב הקרנות אין רף מינימלי להשקעה.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן נאמנות. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על פי תשקיף /דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. אין לראות במסמך זה, בתוכנו משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. מסמך זה נכתב בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור. המידע המוצג במסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במידע זה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח על תשואות דומות בעתיד. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.WordPress Image Lightbox