יתרונות השקעה במור קרנות נאמנות

ניהול השקעות לאורך זמן

אנו מאמינים כי המבחן האמיתי של ניהול השקעות נבחן לאורך זמן ובמהלך מחזורי הגאות והשפל בשוק ההון. כמה מהקרנות שלנו, המנוהלות כבר יותר מעשור1, הן העדות הטובה ביותר ליכולתנו לנהל השקעות במצבי שוק משתנים1 2.

עקביות4

חברת קרנות הנאמנות של מור פועלת בשאיפה לנהל את הקרנות בעקביות וללא שינויי מדיניות מהותיים, כך שלקוחות החברה ייהנו מאפיק השקעה יציב.

בחירה קפדנית ומקצועית של החברות להשקעה

הודות לידע, לניסיון ולהיכרות המעמיקה של מנהלי ההשקעות שלנו עם השוק, אנו מבצעים מעקב שוטף אחר החברות השונות וניתוחי ביצועים לפי שלל פרמטרים – בשאיפה לבצע את ההשקעות האיכותיות ביותר2.

קרנות פטורות ממס3

אנו מנהלים קרנות נאמנות פטורות ממס בלבד, כך שהמשקיע מחויב בתשלום מס רק בעת מכירת הקרן. למעשה, נהנה המשקיע לאורך זמן מיתרון בדחיית המס למועד המימוש. דחיית המס מאפשרת בפועל להמשיך ולהשקיע יותר כסף, שבהשקעה אלטרנטיבית היה מחויב במס לאורך זמן3.

תגובה מהירה לשוק משתנה

שוק ההון עובר שינויים וטלטלות רבים בשנים האחרונות, ונע בין משברים עמוקים לעליות ממושכות. מציאות זו מציבה אתגר של ממש לכל מנהלי ההשקעות. אנו במור קרנות נאמנות שואפים להקפיד לבצע שינויים בקרנות מעת לעת, לפי הצורך2.

ניהול סיכונים מושכל

אנו מודעים לכך שאנו מנהלים את כספם של אחרים – מה שמחייב אותנו באחריות כפולה ומכופלת. לשם כך, אנו שואפים לפיזור השקעות במגוון אפיקים ובשילוב מספר רב של מנפיקים, כדי לצמצם את הסיכון ככל האפשר, במחיר שלדעתנו הוא הנכון ביותר להשקעה.

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. (1) יצוין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, החלה לפעול כמנהל קרן החל מיום 05.08.2013. טרם מועד זה, הקרנות נוהלו על ידי מנהל קרן אחר.(2)  אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. (3) המידע האמור אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי ואין לראות בו תחליף לייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל משקיע. לפרטים אודות מיסוי ראה תשקיף מנהל הקרן. (4) אין באמור התחייבות שלא יבוצע שינויי מדיניות בעתיד.

WordPress Image Lightbox