850X500מהי חובת פנסיה לעצמאיות ועצמאים

מהי חובת פנסיה לעצמאיות ועצמאים?

רוני ריבקינד, מנהל מקצועי במור גמל ופנסיה

כמה תצטרכו להפקיד מידי חודש על פי חוק ואילו הטבות מס קיימות לעצמאים ועצמאיות? כל מה שחשוב לדעת לגבי פנסיית חובה

כדי להבטיח לאזרחי המדינה קצבה פנסיונית נאותה בעת גיל הפרישה, בשנת 2008 נכנסה לתוקף חובת הפקדת ביטוח פנסיוני לשכירים, ובשנת 2017 חובת הפקדת ביטוח פנסיוני לעצמאיים.

החוק קובע שיעורים מינימליים שעצמאים ועצמאיות חייבים בהפרשה:

 • רובד ראשון: עבור חלק מההכנסה שעד חצי מהשכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45% מההכנסה.
 • רובד שני: ההשלמה עבור חלק מההכנסה שעד גובה השכר הממוצע, יש להפקיד 12.55%.
 • עבור חלק מההכנסה שמעל לשכר הממוצע במשק – לא קיימת חובת הפקדה פנסיונית, אך יש יתרון בהפקדה גם עבור חלק זה , כפי שנראה בהמשך.

דוגמאות לשם המחשה:

שכר חודשי

שכר ממוצע במשק לשנת 2023

הפרשה לרובד ראשון 4.45%

הפרשה לרובד שני 12.55%

שכר שאין חובת הפרשה בגינו

סה"כ הפקדה

10,000 ₪

11,870 ₪

264.1 ₪ לחודש (3,169.29 ₪ לשנה)

510.5 ₪ לחודש (6,122 ₪ לשנה)

-

774.6 ₪ לחודש (9,295.2 ₪ לשנה)

20,000 ₪

11,870 ₪

264.1 ₪ לחודש (3,169.29 ₪ לשנה)

761 ₪ לחודש (9,134 ₪ לשנה)

12,000 ₪

1,025.1 ₪ לחודש (12,301.2 ₪ לשנה)

פנסיית חובה לעצמאים - האם ישנן הטבות מס על ההפקדה?

כן! אם את או אתה בעלי עסק עצמאי, תוכלו להפקיד עד 16.5% מההכנסה השנתית החייבת במס לקופת גמל/קרן פנסיה.

עצמאים ועצמאיות שחוסכים בקופת גמל/קרן פנסיה, יכולים ליהנות מהטבות מס בשווי של אלפי שקלים מדי שנה, בהתאם לרמת ההכנסה שלהם:

עמיתים מוטבים - אם ההכנסה השנתית החייבת במס עולה על 159,600 שקלים, ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה השנתית החייבת במס עד לתקרה של 225,600 שקלים, שגם היא תתחלק לניכוי למס בשיעור 11% מההכנסה השנתית החייבת במס, ולפרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס, אם לא דרשתם הוצאה לביטוח מפני אבדן כושר עבודהסכום הפקדה מרבי לצורך הטבת מס עומד על סך  41,402 שקלים סכום זה מקנה הטבת מס מקסימלית על סך 37,224 שקלים.

 

עמיתים שאינם מוטבים - אם ההכנסה השנתית החייבת במס לא עולה על 159,600 שקלים (נכון לשנת 2023), ניתן לקבל ניכוי למס בשיעור של 11% מההכנסה השנתית החייבת במס ולהקטין בכך את ההכנסה החייבת במס, ועוד פרמיה לזיכוי ממס בשיעור 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס, שתקטין את סכום המס שתידרשו לשלם גם כן (אם לא דרשתם הוצאה לביטוח מפני אבדן כושר עבודה. אם דרשתם אזי הפרמיה לזיכוי הנה בשיעור 5%).

בנוסף לכך, ניתן לקבל פרמיה לזיכוי ממס בשיעור של 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס, שתקטין את סכום המס שתידרשו לשלם גם כן (אם לא דרשתם הוצאה לביטוח מפני אבדן כושר עבודה. אם כן דרשתם, אזי הפרמיה לזיכוי היא בשיעור של 5%).

האם ניתן להפקיד במור עבור פנסיה לעצמאים?

כן! ניתן להפקיד בקופת גמל לתגמולים או בקרן פנסיה לעצמאיים.

הפקדה לקופת גמל:

 • מגוון מסלולי השקעה לבחירה
 • ניתן לשנות מסלול השקעה בכל עת ללא אירוע מס*
 • ניתן לקבל הלוואה על חשבון הקופה (בהתאם לתנאי הקרן)
 • ללא כיסוי ביטוחי – כל ההפקדה מועברת לחיסכון

הפקדה לקרן פנסיה:

 • מגוון מסלולי השקעה
 • ניתן לשנות מסלול השקעה בכל עת ללא אירוע מס
 • קיים כיסוי ביטוחי לאירוע נכות ולמקרה מוות ח"ו
 • ניתן לקבל קצבת זקנה מהקרן החל מגיל 60

אם אני גם עובדת שכירה, האם חובה עליי להפריש לפנסיה בגין ההכנסה כעצמאית?

ככל שסכום ההפרשה מהעבודה כשכירה גבוהה מההפרשה הנדרשת כעצמאית – אין חובת הפרשה כעצמאית. אם ההפרשה מהעבודה כשכירה נמוכה מההפרשה כעצמאית – נדרש להפריש גם כעצמאית את ההשלמה לחובת ההפקדה של עצמאית.

מה יקרה אם לא אפריש לחיסכון עצמאי?

עצמאים ועצמאיות שלא יפקידו את הסכום הנדרש עלולים לספוג קנס בגובה של 500 שקלים.

מהם היתרונות בהפקדה גם על רובד השכר שאין בגינו חובת הפקדה?

ככל ומפרישים רק על רובד השכר המחויב בהפרשה, ייתכן והקצבה העתידית שתתקבל לא תשקף את השכר שהיה לאורך השנים. בנוסף, ככל שהכספים מופקדים לקרן פנסיה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים – חשוב לבדוק כי ההפרשה מקנה כיסוי ביטוחי על כל השכר כדי שלא יהיה כיסוי חלקי בלבד.

הערות משפטיות

*שינוי בין מסלולי השקעה יבוצע בהתאם למועדים הקבועים בהוראות הדין.
חובת הפקדה לעצמאיים -  מכוח צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה ומכוח חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
קרנות הפנסיה מנוהלות על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") העוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. הצטרפות לקרן פנסיה היא בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, לתקנון הקרן ונהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. הדברים מוצגים באופן אינפורמטיבי תמציתי בלבד ואין לראות בהצגת הכתבה משום ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או מיסויי המותאם לצרכיו האישיים של הלקוח/ה. מבלי לגרוע מהאמור, אין לראות בהצגת הכתבה משום שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק כאמור והם אינם מהווים תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

לדעת MORE על הפנסיה שלך: כל המושגים שיעזרו לך לדעת יותר

קרן הפנסיה היא אחד החסכונות הכי חשובים שלנו, מאחר שהיא צפויה לסייע לנו לשמור על מצבנו הכלכלי בגיל הפרישה. הנה כל מה שחשוב לדעת כדי להבין הרבה יותר

5 דברים שחשוב לדעת על פנסיה

איך עוקבים אחר ביצועי הפנסיה, אילו התאמות אישיות ניתן לעשות ומה ההשפעה של הגיל על מסלולי ההשקעה?

קרן פנסיה נבחרת - המדריך

מי בוחר את קרן הפנסיה הנבחרת, האם מדובר בדמי הניהול הנמוכים ביותר בשוק – ומה מטרת המהלך

כל הטעויות שכדאי להימנע מהן בניהול קרן פנסיה

חשוב להתחיל לחסוך לפנסיה בגיל צעיר ככל הניתן, להימנע ככל הניתן ממשיכת כספי הפיצויים ולוודא שהמעסיק ממלא את חובותיו. חמש עצות שיעזרו להגדיל את החיסכון הפנסיוני

ניוד קרן פנסיה - מדריך למעבר מהיר ונכון

החיסכון הפנסיוני הוא משמעותי מאוד לעתיד שלנו – וחשוב לוודא שהוא נמצא בידיים נכונות. כיום, קל יחסית לנייד את קרן הפנסיה, אבל כדאי לשים לב לכמה דברים

תקרת הפקדה לקרן פנסיה?

חיסכון בקרן פנסיה מקנה הטבות לשכירים/ות וגם לעצמאים/ות - פעם אחת בפטור ממס, ופעם נוספת בזיכוי במס. אלו הסכומים שצריך להפקיד כדי למקסם את ההטבות - מדריך הפקדה לקרן פנסיה.

הכל על קרן פנסיה

קרן פנסיה היא חיסכון פנסיוני, בו נצברים כספים לאורך השנים בהן אנו עובדים ועובדות. מהן עלויות דמי הניהול של קרן הפנסיה וכיצד קרן פנסיה נבחרת חוסכת בעלויות אלו?

מסלולי ביטוח בקרן פנסיה

רוצה לבחור מסלול ביטוח בקרן פנסיה אבל לא ברור לך באיזה מסלול לבחור? הנה כל מה שחשוב לדעת.

מילוי טופס הצטרפות לקרן פנסיה

החלטת להצטרף לקרן פנסיה, אבל עדיין לא ברור לך כיצד למלא את טופס ההצטרפות? המדריך הבא יסייע לך בתהליך ההצטרפות.