תיקון 190 850500

קופת גמל לפי תיקון 190: מדריך מקיף לחיסכון המשתלם לבני 60 ומעלה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, פתח אפשרות חדשה לחוסכות ולחוסכים מעל גיל 60 להשקיע את כספי החיסכון שלהם, וליהנות מגמישות במשיכת הכסף ומהטבות מס משמעותיות. לפניכם המדריך המלא

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה עשה סדר במיסוי של מוצרי החיסכון הפנסיוני, ויצר אבחנה בין תנאי הפקדה למוצרי חיסכון שבהם קיבלנו הטבות מס כבר בשלב ההפקדה, למוצרים שבהם הטבות המס ניתנות רק בשלב המשיכה של הכסף. הפקדה לקופת גמל מסוג זה מעניקה הטבות בשלב המשיכה לעצמאים/ות ולשכירים/ות, ובמקרים מסוימים תינתן הטבה גם בשלב ההפקדה על הרובד הראשון כפי שיורחב בהמשך.

 

למי משתלם לחסוך בקופת גמל המיועדת למשיכה לפי תיקון 190?

חשוב לציין שהחיסכון לפי התיקון מתאים לא רק לעצמאים אלא גם לעמיתות ועמיתים שכירים. כדי שתוכלו ליהנות מכל הטבות המס, צריך לעמוד בשני תנאים עיקריים: בעת המשיכה תהיו מעל גיל 60 וכבר תקבלו קצבת זקנה לפנסיה (שאינה קצבה זמנית) מקרן פנסיה חדשה או ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית או מקרן פנסיה ותיקה, בסכום של 5,012 שקלים לפחות (זהו סכום הקצבה המזערית נכון לשנת 2024).

לכן, אם אתם קרובים לגיל 60 או שכבר עברתם אותו, ויש לכם סכום כסף משמעותי פנוי להשקעה, ויש לכם או שצפויה לכם קצבת זקנה לפנסיה מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, בסכום שהינו מעל סכום הקצבה המזערי, קופת הגמל המיועדת למשיכה לפי תיקון 190 היא אחת החלופות האטרקטיביות ביותר עבורכם. החיסכון יוכל לשמש אתכם להגדלת קצבת הפנסיה שלכם, למשיכה חד פעמית או כירושה עבור הדור הבא.

 

מהם היתרונות בקופה זו?

הפקדה בקופת גמל לפי תיקון זה, משלבת את כל היתרונות של קופת גמל רגילה עם הטבות מס ייחודיות לה:

  • אפשרות להפקיד כל סכום לבחירתך - הפקדה עד גובה מסוים (2.5-9 מיליון, תלוי בגיל החוסכים) נותנת לחברה המנהלת את האפשרות לתת את הפטור בעצמה. בהפקדה מעל גובה זה פקיד שומה נותן את הפטור.
  • ניהול השקעות מקצועי של מנהלי השקעות מנוסים, שמאפשר לך להיחשף למגוון רחב של נכסי השקעה, שאינם זמינים למשקיעים פרטיים בדרך כלל.
  • אפשרות בחירת מסלול השקעה מתוך מגוון רחב של מסלולים ברמות סיכון שונות, כאשר ניתן להעביר את הכסף בין מסלולי ההשקעה בכל עת1 לבחירתך, וללא תשלום מס.
  • דחיית מס עד למועד משיכת הכספים, מאפשרת לך למצות את פוטנציאל התשואה מכספי החיסכון שלך.
  • פטור מלא ממס רווחי הון וממס קצבה, במקרה של ייעוד הכספים למשיכת הכספים כקצבה חודשית, תוך העברת הכספים לקרן פנסיה/קופת ביטוח.
  • תשלום מס רווחי הון נומינלי, בשיעור של 15% בלבד, במשיכה כסכום חד-פעמי (היוון קצבה).
  • אפשרות לקבלת הלוואה עד 80% מהיתרה בתנאים מצויינים.
  • מעבר בין דורות (הורשה) - שמירה על זכויות המיסוי, כך שבמקרה של פטירה לפני גיל 75 - היורשים לא ישלמו מס על כל הכספים, ובמידה ונפטר לאחר גיל 75 - ישלמו מס של 15% נומינלי על הרווחים בלבד על הרובד השני (קצבה מוכרת), ופטור מלא על הרובד הראשון (קצבה מזכה) כפי שיפורט בהמשך.
  • מינוי מוטבים - באפשרותך למנות מוטבים שיוכלו למשוך את הכספים, בהליך מהיר של ארבעה ימי עסקים - לאחר זיהוי מלא מילוי טופס משיכה, הצגת תעודת פטירה צו ירושה/צו קיום צוואה.

 

למי עוברים כספי החוסכות והחוסכים בקופת גמל לפי תיקון 190 שנפטר?

אם החוסך/ת נפטר לפני גיל 75, המוטבים שהגדיר בקופה יוכלו למשוך את הכסף כסכום חד-פעמי תוך 90 יום ממועד הפטירתה, בפטור מלא ממס רווחי הון. אם ימשכו לאחר 90 יום, המוטבים יידרשו לשלם מס רווחי הון בשיעור 25% בגין הרווחים החדשים שייצברו לאחר 90 יום מהפטירה. לחלופין, באפשרותם להעביר את הזכויות היחסיות לקופה על שמם, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס בעת ביצוע הפעולה. אם החוסך נפטר אחרי גיל 75, המוטבים יוכלו למשוך את הכסף כסכום חד-פעמי, בתשלום מס רווחי הון נומינלי של 15%. לחלופין, באפשרותם להעביר את הזכויות היחסיות לקופת גמל על שמם, מבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס בעת ביצוע הפעולה. 

נציין כי לאחר העברת הכספים על שם היורש/המוטב, ובמקרה בו היורש/המוטב יבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית באמצעות העברת הכספים לקרן פנסיה, לאחר גיל 60 הקצבה תהיה פטורה ממס.

 

יש גם חסרונות?

להפקדה בקופת גמל לפי תיקון 190 יש יתרונות רבים, אך חשוב להבין את המאפיינים שלה כדי להימנע מתשלום מס מיותר.

הטבות המס שתוארו לעיל במשיכת הכספים מהקופה, יחולו רק על הפקדה שנתית שמעבר לסכום הפקדה ראשוני של 38,412 שקלים - נכון לשנת 2024 (הרובד הראשון). אבל, אם אתם מפקידים במקביל באותה שנה גם לחיסכון פנסיוני בשיעור של 16.5% מהכנסה מרבית לקרן פנסיה בסך 232,800 שקלים - נכון לשנת 2024, תוכלו ליהנות מהטבות המס בקופה החל מהשקל הראשון שהפקדתם.

כלומר, במידה וכבר הפקדת באותה שנת מס את הרובד הראשון, ניתן לבקש אישור על כך מהחברה המנהלת אליה הופקדו הכספים, ולהפקיד את שאר הכספים בחברה אחרת/קופה אחרת, לחלק שמעבר לסכום ההפקדה הראשוני (הרובד השני) שמקנה את הטבת המס בעת המשיכה.

מצב זה מעודד חוסכים להפקיד בסכום חד-פעמי או בכמה סכומים גדולים בודדים, ופחות בהפקדה חודשית קבועה.

בנוסף, במעבר בין דורות של הרובד הראשון, משיכת הכספים תוך 90 יום תקנה ליורשים פטור מלא ואפשרות משיכה. לאחר 90 יום, המוטבים יידרשו לשלם מס של 25% מרווחי ההון שיצטברו ממועד הפטירה, לכן החשיבות של מינוי מוטבים היא גדולה.

אך כפי שציינו, למוטבים קיימת אפשרות להעביר את הכספים לחשבון חדש על שמם מבלי שהאירוע יחשב לאירוע מס, ואירוע המס ידחה ליום משיכת הכספים.

אחד היתרונות של קופת הגמל המיועדת למשיכה לפי תיקון 190, הוא מס רווחי הון נומינלי של 15% בעת משיכת הכספים כסכום חד-פעמי (מהרובד השני), שלרוב הוא העיקרי. זאת בהשוואה למס רווחי הון ריאלי, שמביא בחשבון את עליית המחירים במשק, בשיעור של 25% במרבית אפיקי החיסכון וההשקעה האחרים.

בתקופה שבה עליית המחירים - האינפלציה - נמוכה מאוד כמו בשנים האחרונות, תשלום מס נומינלי של 15% עשוי לחסוך לכם אלפי שקלים. אך אם האינפלציה תהיה גבוהה יותר, עלול להיווצר מצב שבו תעדיפו לשלם מס ריאלי.

 

מהם היתרונות בהשקעה באמצעות מור גמל ופנסיה?

בית ההשקעות מור הוא אחד מבתי ההשקעות הצומחים ביותר בתחום קופות הגמל, ואף נבחר כ"גוף הגמל וההשתלמות של השנה", בפעם השלישית ברציפות, בדירוג עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים לשנת 2022.

צוות הניהול ומנהלי ההשקעות המקצועיים של מור מביאים איתם ניסיון מצטבר של 17 שנים בניהול השקעות, ונתמכים על ידי מחלקת המחקר והאנליזה של מור. קופות הגמל של מור גמל ופנסיה מפוקחות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בחירה בקופות הגמל של מור גמל ופנסיה, תאפשר לך ליהנות מניהול השקעות מקצועי ואיכותי של צוות מנוסה עם תוצאות מוכחות, שירות לקוחות מצוין ושקיפות מלאה לגבי מצב החשבון שלך בקופת הגמל.

איך ניתן להצטרף לקופת גמל לפי תיקון 190 ומה חשוב לדעת?

ההצטרפות למור גמל ופנסיה פשוטה וכוללת מילוי טופס הצטרפות רגיל לקופת גמל. היתרונות של מסלול ההפקדה המיועדת למשיכה לפי תיקון 190, מתייחסת לקופת גמל מסוג "קופת גמל לחיסכון".

בשל המיסוי האפשרי של סכום החיסכון של הרובד הראשון בסך 38,412 שקלים לשנת 2024 - כדאי לשקול להפקיד לקופת הגמל לחיסכון סכומים שמעבר לרובד הראשון, בכדי ליהנות מהטבת המס של הרובד השני.

בבחירת קופת הגמל חשוב לבדוק את איכות ניהול ההשקעות והמוניטין של בית ההשקעות והחברה המנהלת. ניתן להיעזר באתר הגמל נט, להשוואת התשואות בקופות הגמל, כאשר חשוב להשוות קופות גמל ברמת סיכון דומה.

לסיכום, הפקדה לקופת גמל המיועדת למשיכה לפי תיקון 190, היא חלופה אפשרית להשקעה של סכומי חיסכון גבוהים שצברת לאורך השנים. ניהול השקעות מקצועי, גמישות באופן משיכת הכסף לאחר גיל 60 והטבות מס נרחבות, הם רק חלק מהיתרונות בקופה זו שחבל לפספס.

 

קראו עוד: קופת גמל להשקעה עם מור

קראו עוד: פתיחת קרן השתלמות במור

הערות משפטיות

האמור אינו מהווה ייעוץ מס ואין בן כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים האישיים של כל אדם. מור גמל ופנסיה בע"מ הינה חברה המנהלת קופות גמל וקרנות השתלמות ויש לה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. 

1. העברה בין מסלולים מבוצע תוך 3 ימי עסקים (למעט 3 ימי עסקים ראשונים בכל חודש), בכפוף להוראות הדין ותקנון הקופה.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

הכירו את אפשרות ההשקעה לגיל הפרישה בה תוכלו ליהנות מהטבות מס משמעותיות

לדעת MORE על הפנסיה שלך: המושגים שיעזרו לך לדעת יותר

קרן הפנסיה היא אחד החסכונות הכי חשובים שלנו, מאחר שהיא צפויה לסייע לנו לשמור על מצבנו הכלכלי בגיל הפרישה. הנה כל מה שחשוב לדעת כדי להבין הרבה יותר

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קופת גמל להשקעה – כל מה שצריך לדעת על חיסכון לכל מטרה

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

איך לא תפספסו את היתרונות של קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה משלבת בין חיסכון ארוך טווח לנזילות, ומושכת משקיעות ומשקיעים רבים, אבל שינויים שבוצעו לאחרונה הפכו אותה לאטרקטיבית יותר

הבחירה בידיכם: איך מניידים את קרן ההשתלמות?

הבחירה בידיכם: איך מניידים את קרן ההשתלמות?

5 דברים שחשוב לדעת על פנסיה

איך עוקבים אחר ביצועי הפנסיה, אילו התאמות אישיות ניתן לעשות ומה ההשפעה של הגיל על מסלולי ההשקעה?