מדיניות ניהול סיכונים

קרן מור השקעות אלטרנטיביות פועלת בשקיפות מול משקיעיה על פי עקרונות בקרה וניהול סיכונים מוגדרים מראש:

  • החשיפה המנייתית בקרן לא תעלה על 25% מסך נכסי הקרן.
  • החשיפה לנייר בודד בקרן לא תעלה על 10% מסך נכסי הקרן.
  • החשיפה לאיגרת חוב בודדת לא תעלה על 10% מסף נכסי הקרן.
  • החשיפה ללווה יחיד בקרן לא תעלה על 25% מסך נכסי הקרן.
  • החשיפה לניירות ערך דלי סחירות בקרן לא תעלה על 10% מסך נכסי הקרן.

אנו נעזרים במיטב המערכות במטרה לוודא עמידה במדיניות ניהול הסיכונים של קרן הגידור. הקרן פועלת תוך בקרה מתמדת של מיטב הגורמים בישראל:

  • יו”ר ומנהל הקרן: יוסי לוי, מנכ”ל מור בית השקעות.
  • רואה חשבון: BDO זיו האפט.
  • אדמיניסטרציה ונאמנות מס: צור ניהול הון בע”מ.
  • ייעוץ משפטי: בן נפתלי , ארז, זהבי, ושות’.
  • ברוקר ראשי, קסטודיאן: בנק הפועלים.
WordPress Image Lightbox