Group 35@2X

חיסכון לכל ילד - רשימת מסלולים

שם מסלול חיסכון לכל ילד מספר מסלול באוצר תשואה מצטברת לשנת 2024 תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 02.2023 עד 01.2024 היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.01.2024
מור חיסכון לכל ילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט 9421 0.09% 4.02% 398,991
מור חיסכון לכל ילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 9414 0.16% 5.93% 25,212
מור חיסכון לכל ילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 9420 0.29% 11.21% 214,397
מור חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 9113 0.61% 7.54% 67,075
מור חיסכון לכל ילד מסלול שריעה 9303 0.40% 10.04% 17,005
;

הערות משפטיות

אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.