950505

מידע כללי ורגולציה

שם החברה:

מור גמל ופנסיה בע"מ, מספר ח.צ: 514956465
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

תחום פעילות:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, קרנות פנסיה, חיסכון לכל ילד

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

  • י.ד. מור השקעות בע"מ מספר ח.צ: 513834606
    דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334
  • אורי קרן (אחזקה ישירה)

שעות פעילות: 

ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות אתר החברה - 24/7
מענה טלפוני בימי א'-ה' בין השעות 8:30 - 16:00

פרטי התקשרות:

טלפון: 4544* / 074-7811200
דואר אלקטרוני: [email protected]
פקס: 074-7811920

הנהלה:

אלדד צינמן - מנכ"ל מור גמל ופנסיה
אורי קרן - סמנכ"ל, מנהל השקעות ראשי
שני קאופמן פוגל - סמנכ"לית, יועצת משפטית
סיון לוי, רו"ח - סמנכ"לית כספים
נינה צור - סמנכ"לית אכיפה וניהול סיכונים
רועי מזרחי, סמנכ"ל מערכות מידע
שרון אגוזי - סמנכ"לית בכירה, מנהלת מערך סוכנים
טומי באבל - מנהל אבטחת מידע והגנת הסייבר


דירקטוריון וועדות:

דירקטוריון החברה: מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.
ועדת השקעות: מתכנסת אחת לשבועיים.
ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות שש פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.
ועדת ניהול סיכונים: מתכנסת לפחות פעמיים בשנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.

חברי הדירקטוריון:

מאיר גרידיש - יו"ר הדירקטוריון
יוסף לוי
יוטב קוסטיקה
סיון זלצברג
ורד קרין - דח"צ
יהודית טיטלמן - דב"ת
שרה בנימיני - דח"צ

חברי ועדת השקעות:

ורד קרין - דח"צ ויו"ר
יהודית טילטמן – דב"ת
דור קרובינר

חברי ועדת ביקורת:

ורד קרין - דח"צ
יהודית טיטלמן - דב"ת
שרה בנימיני - דח"צ

חברי ועדת ניהול סיכונים:

יהודית טילטמן – דב"ת
ורד קרין – דח"צ ויו"ר
יוטב קוסטיקה - דירקטור

דוחות

הערות משפטיות

המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.