Group 35@2X

קופות גמל

תכנן את העתיד – פתיחת קופת גמל לחיסכון ארוך טווח

קופת גמל היא אפיק חיסכון פנסיוני לגיל הפרישה, לעובדות ולעובדים שכירים ולעצמאים

החיסכון בקופת גמל מיועד למשיכה כקצבה פטורה ממס רווחי הון לאחר גיל הפרישה, והוא אינו כולל כיסויים ביטוחיים.

 

הפקדה לקופת גמל מאפשרת לך ליהנות מהטבות מס משמעותיות גם בשלב ההפקדה, עד לתקרות הקבועות בחוק. כספים שהופקדו לקופת הגמל לפני 2008, ניתנים למשיכה גם כסכום חד-פעמי פטור ממס לאחר גיל 60, בהתאם לתנאים בעת ההפקדה.

יתרונות

גמישות בהשקעות

מסלולי השקעה מגוונים

הטבות מס נרחבות

בהפקדה ובמשיכה

זכאות להלוואה אטרקטיבית

כנגד החסכון בקופה, לפרטים>>

שאלות בנושא קופות גמל? יש לנו את התשובות

עוד על קופות גמל

איך לא תפספסו את היתרונות של קופת גמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה משלבת בין חיסכון ארוך טווח לנזילות, ומושכת משקיעות ומשקיעים רבים, אבל שינויים שבוצעו לאחרונה הפכו אותה לאטרקטיבית יותר

חמישה טיפים בדרך לעצמאות פיננסית

לחופש כלכלי יש הגדרות שונות, אך המשותף לכולן הוא הצורך לקבוע את היעד - ורק אז לבחור את הדרך שתוביל אליו

מהו תיקון 190 לפקודת מס הכנסה?

הכירו את אפשרות ההשקעה לגיל הפרישה בה תוכלו ליהנות מהטבות מס משמעותיות

קורונה וכסף: איך לא להדביק את החיסכון שלנו בקורונה?

דווקא בתקופה זו, כדאי לוודא שחיסכון ארוך הטווח שלך מתאים למציאות המשתנה

חמש מתנות לחג: איך להרוויח יותר מהכסף שלך

חגי תשרי הם הזדמנות טובה לבדוק את חשבון הבנק שלנו

סדר פסח פיננסי בחמישה צעדים פשוטים

בין ניקוי כלים לביעור חמץ, כדאי גם לאוורר את החסכונות והנכסים הפיננסים שלך

הערות משפטיות

המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.