Group 35@2X

קופות גמל - רשימת מסלולים

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר תשואה מצטברת לשנת 2024 תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 02.2023 עד 01.2024 היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.01.2024
אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50 12532 0.45% 8.14% 4,681,886
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50-60 12533 0.48% 7.04% 12,370,389
אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה 12534 0.48% 6.81% 7,536,391
אלפא מור תגמולים - מניות 12531 0.78% 10.15% 3,003,121
אלפא מור תגמולים - אג"ח עד 25% במניות 12957 0.42% 7.20% 642,124
אלפא מור תגמולים - מחקה מדד ת"א 35 8695 -1.80% 0.83% 100,352
אלפא מור תגמולים - מחקה מדד S&P500 9452 1.85% 24.59% 1,022,152
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים 8696 -0.53% -0.82% 40,836
אלפא מור תגמולים - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 -0.29% 0.15% 28,023
אלפא מור תגמולים - מדד תל בונד 20 8698 0.09% 3.36% 29,298
אלפא מור תגמולים - מעורב מחקה מדדים 9677 -0.61% 2.65% 9,383
אלפא מור תגמולים - מזומנים ושווי מזומנים 8699 0.34% 4.38% 175,640
אלפא מור תגמולים - משולב סחיר 14342 0.66% 9.62% 376,218
אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש 14394 0.15% 6.89% 13,986
אלפא מור תגמולים - אג"ח 14481 0.63% 180,093
;

הערות משפטיות

אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.