Group 35@2X

קרנות השתלמות

חיסכון אטרקטיבי לטווח בינוני וארוך. ליהנות מיתרונות החיסכון בקרן השתלמות המקנה הטבות מס בהצטרפות דיגיטלית פשוטה

חולמים להחליף רכב, לשפץ את הבית או לטוס לטיול עם המשפחה?

קרנות השתלמות יאפשרו לך ליהנות מפטור ממס על רווחי הון ובמקביל לחסוך, במטרה להגשים חלומות או מטרות אישיות ומשפחתיות. קרן השתלמות מאפשרת לשכירים/ות ועצמאים/ות להפקיד כספים לחיסכון לטווח בינוני ולקבל הטבות מס משמעותיות עבור ההפקדות.

הכספים המופקדים ניתנים למשיכה לאחר שש שנים לכל מטרה, ובתום שלוש שנות חיסכון לצרכי השתלמות מקצועית או אם הגעת לגיל פרישה, כשבדרך נהנים מפוטנציאל התשואה של השקעה בשוק ההון.

נציין כי אין זו חובה למשוך את הכספים לאחר שש או שלוש שנים, וניתן להמשיך לחסוך בקרן וליהנות ממגוון היתרונות שהיא מציעה.

קרנות השתלמות הן המוצר היחיד בשוק ההון אשר מניב לחוסכות ולחוסכים רווחים הפטורים ממס רווחי הון (עד לתקרת ההפקדה השנתית המתעדכנת מידי שנה). הטבות מס הניתנות למפקידות ולמפקידים בקרן, לא באות על חשבון הטבות מס המוענקות בגין הפקדות לקרן הפנסיה.

חשוב לציין כי ניתן להעביר כספים שנצברו מקרן אחת לאחרת בהתאם לשיקול דעתך, ולאחר שבחנת את כדאיות המעבר על סמך מגוון מסלולי ההשקעה שיש בקרן, התשואות שהשיגה הקרן בעבר (למרות שאין בכך כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד), השירות, המקצועיות, דמי הניהול והמוניטין של החברה המנהלת.

המוצרים שלנו

יתרונות

הטבות מס נרחבות לעצמאיות ולעצמאים

בהפקדה ובמשיכה

הפקדות על חשבון המעסיק לשכירות ולשכירים

הפקדות המעסיק פטורות ממס (עד לתקרת ההפקדה)

ניהול השקעות מקצועי

במסלולי השקעה מגוונים לבחירתך

חסכון לכל מטרה

אפשרות למשוך את הכסף לאחר 6 שנים

זכאות להלוואה אטרקטיבית

כנגד החסכון בקרן, לפרטים>>

שאלות בנושא קרנות השתלמות? יש לנו את התשובות

עוד על קרנות השתלמות

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

קרן השתלמות: מהן הטבות המס ומה תקרת ההפקדה?

קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה או תיק השקעות מנוהל?

במה כדאי לבחור: מדריך לשלושה מוצרי חיסכון חשובים

הבחירה בידיכם: איך מניידים את קרן ההשתלמות?

הבחירה בידיכם: איך מניידים את קרן ההשתלמות?

חמש מתנות לחג: איך להרוויח יותר מהכסף שלך

חגי תשרי הם הזדמנות טובה לבדוק את חשבון הבנק שלנו

קורונה וכסף: איך לא להדביק את החיסכון שלנו בקורונה?

דווקא בתקופה זו, כדאי לוודא שחיסכון ארוך הטווח שלך מתאים למציאות המשתנה

חמישה טיפים בדרך לעצמאות פיננסית

לחופש כלכלי יש הגדרות שונות, אך המשותף לכולן הוא הצורך לקבוע את היעד - ורק אז לבחור את הדרך שתוביל אליו

סדר פסח פיננסי בחמישה צעדים פשוטים

בין ניקוי כלים לביעור חמץ, כדאי גם לאוורר את החסכונות והנכסים הפיננסים שלך

הערות משפטיות

המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המידע האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק השקעות אישי ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.