Group 35@2X

קרנות השתלמות - רשימת מסלולים

נתוני תשואות קרנות ההשתלמות של מור מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים

שם מסלול קרן השתלמות מספר מסלול באוצר תשואה מצטברת לשנת 2024 תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 02.2023 עד 01.2024 היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31.01.2024
מור השתלמות - כללי 12535 0.43% 8.10% 18,435,007
מור השתלמות - מניות 12536 0.47% 10.59% 5,359,472
מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות 12956 0.41% 7.78% 1,229,149
מור השתלמות - מחקה מדד ת"א 35 8701 -1.81% 1.38% 94,482
מור השתלמות - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים 8702 -0.52% -0.80% 61,713
מור השתלמות - מחקה מדד S&P500 9451 1.82% 24.38% 1,674,428
מור השתלמות - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 -0.27% 0.48% 26,122
מור השתלמות - מדד תל בונד 20 8704 0.12% 3.22% 18,128
מור השתלמות - מעורב מחקה מדדים 9676 -0.61% 2.00% 15,290
מור השתלמות - מזומנים ושווי מזומנים 8705 0.33% 4.25% 153,067
מור השתלמות - אג"ח 14483 0.62% 117,490
;

הערות משפטיות

אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.