Rsz World White

ניהול תיקי השקעות בחו"ל

חברת ניהול התיקים מאפשרת ללקוחותיה לנהל תיק השקעות בחו"ל על ידי מחלקה ייעודית עם מיטב מומחי ההשקעות

אודות ניהול תיקים בחו"ל

לחברה ולמנהליה ניסיון רב שנים בניהול תיקי השקעות בחו"ל, תוך דגש על פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי, מיקוד באנליזה ויכולות מסחר מתקדמות.

 

לקוחות בעלי חשבונות בבנקים בישראל וכן בבנקים זרים, בפרט בשוויץ ולוקסמבורג, יכולים ליהנות מהזדמנויות השקעה גלובאליות המאפשרות גיוון השקעות ושילוב של מכשירי השקעה מורכבים ויתרונות מיסוי. 

 

ניהול השקעות בחו"ל, עשוי לייצר תיק השקעות מאוזן ויציב לטווח הארוך, השם דגש על גיוון גיאוגרפי תוך הפחתת סיכון מקומי גיאופוליטי. למור שיתופי פעולה עם בנקים זרים מרכזיים ורבים, המשלבים את יתרונות ניהול התיקים בחו"ל עם היכרות מקומית של הלקוחות וצרכיהם, לצד זמינות מלאה בישראל ומבלי לצאת מהארץ.

יתרונות

מקצועיות ומחקר

היכרות מעמיקה עם שוקי העולם, התאמה ובחירה מותאמת אישית של ניירות ערך ומוצרים בעלי מבנה מס שונה, לצד היכרות עם שיטות מסחר, מנגנוני עלויות ופלטפורמות ניהול כספים זרות

שירות מקומי

פתיחה וניהול חשבונות מבלי לצאת מהארץ, שירות ניהול השקעות נגיש וזמין בעברית ובשעון מקומי

פיזור גיאוגרפי וניהול סיכונים

חשיפה להזדמנויות שוק שונות הכוללות פיזור מטבעי, פוליטי ורגולטורי

עלויות

תנאים מועדפים משמעותית בפעילות מול בנקים זרים (דמי ניהול ניירות ערך, קנייה ומכירה)

רמות דירוג בינלאומיות גבוהות

ניירות ערך בינלאומיים בעלי סביבת דירוגים גבוהה

שיתופי פעולה עם בנקים זרים

ערוצי תקשורת ישירים ותשתיות עבודה מוכחות אל מול הבנקים הזרים

מס ירושה

אפשרות לצמצום מס ירושה על אחזקת ניירות ערך זרים

הצוות המנהל

ליאור גרינהויז מנכ"ל מור ניהול תיקים

עוסק בניהול השקעות בשוק הישראלי משנת 2006.

יעקב שלח מנהל פעילות חו״ל

בעל ניסיון של כ-16 שנים בשוק ההון והתמחות בניהול תיקי השקעות בחו"ל. בעל היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות השוויצרית וכן עם גופי השקעות מובילים בחו"ל.

שאלות בנושא ניהול תיקי השקעות בחו"ל? יש לנו את התשובות

הערות משפטיות

חברת מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ מקבוצת מור בית השקעות עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים והפיננסיים המנוהלים על-ידה ו/או על ידי חברות אחרות בקבוצת מור בית השקעות, לרבות זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.
אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או ייעוץ משפטי או מיסויי המותאם לצרכיו האישיים של הלקוח. הצטרפות לתיק השקעות היא בהתאם ובכפוף להסכם התקשרות ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. מור בית השקעות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה והעושה בכתבה שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.