Group 15@2X (1)

קרנות השקעה פרטיות

יתרונות

ההשקעות האלטרנטיביות הולכות ותופסות תאוצה בישראל ובעולם, כשמשקיעות ומשקיעים כשירים מחפשים אפיקי השקעה יצירתיים, שאינם בשוק הסחיר. במקביל, גם הגופים המוסדיים החלו להקצות אחוז שהולך וגדל מתיק ההשקעות המנוהל לאפיק האלטרנטיבי. מגמה זו היא הזדמנות לגיוון פורטפוליו הנכסים, וכן למיתון התנודתיות של תיק ההשקעות - בין היתר מאחר שלנכסים שאינם סחירים קיימת קורלציה נמוכה, אם בכלל, לשוק הסחיר. כמו כן, בשוק הלא סחיר קיימות הזדמנויות השקעה, שלעיתים רבות קשה למצוא בשוק הסחיר.

האתגר הוא לסנן את הזדמנויות ההשקעה הטובות ביותר, מתוך שפע ההזדמנויות שמגיעות לפתחנו מידי יום. מור קרנות השקעות פרטיות מציעה למשקיעות ולמשקיעים כשירים מגוון קרנות השקעה, שנבחרו בקפידה לאחר סינון של מאות רעיונות השקעה שנבחנו בבית ההשקעות בשנים האחרונות.

הקרנות שלנו

הערות משפטיות

סקירה זאת נערכה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו, המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה ייעוץ מיסויי, משפטי או ייעוץ מקצועי. אין בכתבה כדי להוות הצעה להשקעה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. הכתבה נערכה באופן תמציתי, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה.