Group 34@2X

מועדון המשקיעות והמשקיעים הכשירים של מור קרנות השקעה

קבוצת מור ייסדה את מועדון מור קרנות השקעה EXCLUSIVE, מתוך רצון להקים מעגל עסקי סגור שיעניק ידע, הזדמנויות השקעה והעשרה מקצועית למשקיעות ומשקיעים כשירים

חברות וחברי המועדון נהנים מחוויות אינטלקטואליות ייחודיות בהרצאות ובאירועים סגורים, מתכנים כלכליים מקצועיים אקסקלוסיביים ומשותפות ברעיונות מרגשים ויזמות תוססת. פסיפס החברים מורכב ממגוון רב ואיכותי של בכירים ובכירות בעולם העסקים הישראלי.
החברות במועדון מור קרנות השקעה EXCLUSIVE היא על בסיס הזמנה יזומה של מייסדי קבוצת MORE ואינה ניתנת להעברה או לחידוש. החברות אינה כרוכה במחויבות או בתשלום, ומיועדת למשקיעים כשירים בלבד.

 

כחלק מהמחויבות של קבוצת מור לחברה ולקהילה בה היא פועלת, ומתוך הכרה בכוחם המשותף של חברי המועדון, הוחלט להקדיש את הכנס השנתי של מור קרנות השקעה EXCLUSIVE לעמותה אחרת בכל שנה:

  • ביוני 2021, הכנס הוקדש לאלו"ט עם הצגת פרויקט COLOR FOOD. במסגרת הפרויקט, ציירים עם אוטיזם ושפים מובילים לקחו חלק בערב שחיבר בין אמנות, אוכל, צילום ורגש.
  • הכנס שהתקיים בספטמבר 2022 הוקדש לפורום מיכל סלה. העמותה הוקמה בעקבות הרצח של מיכל סלה ז"ל על ידי בן זוגה ואב ביתה, ומטרתה להציל חיים ולמנוע אלימות כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה.

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.