Header

White Malaga & More Real Estate Fund I

קרן המשקיעה באופן ישיר בנדל"ן במרכז העיר מלאגה שבספרד ובשכונת יעד הצמודה לה

הקרן משקיעה באופן ישיר בנדל"ן במרכז העיר מלאגה שבספרד ובשכונת היעד הצמודה לה, במטרה לחברה למרכז העיר על ידי רכישת נכסים, יצירת חיי קהילה ומוקדי עניין בשיתוף עם הקהילה והרשויות המקומיות, ולמקסם את ערך השכונה ונכסי הקרן. תמהיל ההשקעות של הקרן מגוון ומורכב מנדל"ן מסחרי, מלונאות, מגורים חכמים ודירות להשכרה לטווח קצר, בינוני וארוך, בסטנדרטים מגוונים המותאמים לביקוש הגובר.

השותפים בקרן

מור קרנות השקעה פרטיות – זרוע ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעות ומשקיעים כשירים של מור בית השקעות. למור בית השקעות ניסיון של יותר מ-16 שנים בהשקעות בכלל ובנדל"ן בפרט.

 

קבוצת White Spain – חברת ייזום, בניה ותפעול. לקבוצה ניסיון של יותר מ-10 שנים במלאגה שבספרד, התמחות בפרויקטים היסטוריים מורכבים, עם תנאי שימור מחמירים ורגולציה נוקשה. לקבוצה צוות תפעול מקומי הכולל מהנדסים, מפקחים, עורכי דין, אדריכלים, מעצבי פנים ועוד, בעלי היכרות מעמיקה עם המוסדות, הרשויות והקהילה המקומית - מה שמקנה לקרן הזדמנויות השקעה ייחודיות.

יתרונות הקרן
  • שיתוף פעולה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומומחיות של עשרות שנים
  • היכרות מעמיקה עם המוסדות, הרשויות והקהילה המקומית
  • ניסיון מוכח בהשבחת שכונות
  • מיקסום ערך ופיזור סיכונים בזכות תכנית המתאר באזורי ההשקעה – התוכנית מאפשרת דינמיות וגמישות בשימושים השונים בקרקע
  • פרויקטים בפריים לוקיישן, אשר בנייתם הושלמה, שולבו מהיום הראשון ליצירת הכנסה וערך מידיים

אדמיניסטרציה ונאמנות מס: צור ניהול הון
ייעוץ משפטי: רוה הבר ושות'
מטבע הקרן: אירו

הערות משפטיות

מיועד לגופים המנויים בסעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("לקוחות כשירים"). אין במידע זה משום הצעה לציבור לרכישת זכויות בקרן ותכליתו אך ורק מסירת מידע ראשוני וכללי על הקרן. מידע זה כולל אינפורמציה כללית וחלקית בלבד, המידע כפוף לשינויים שייעשו מעת לעת. מידע זה אינו מהווה בשום אופן שידול או הצעה לרכישת זכויות בקרן המחייבת פרסום תשקיף. בשום מקרה אין מידע זה מהווה מתן ייעוץ או הדרכה כלשהם, ואינו תחליף לקבלת ייעוץ והדרכה מקצועיים על ידי מי שמוסמך לתיתם.