Group 64 (1)

קרנות נאמנות

מור קרנות נאמנות מציעה קרנות המשקיעות באפיקים שונים, כך שניתן לבחור את קרנות הנאמנות המתאימות ביותר לאופי ולצרכי המשקיעות והמשקיעים

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה פיננסי, המאפשר השקעה משותפת של משקיעים בשוק ההון המקומי ובשווקי חו"ל

את ניהול ההשקעות של הקרנות מוביל יוטב קוסטיקה, מנכ״ל משותף במור קרנות נאמנות, עם מנהלי/ות השקעות ואנליסטים/ות בעלי ניסיון רב בשוק ההון.

בניהול קרנות נאמנות, אנו שואפים להתמקד באפשרויות השקעה ספציפיות, מגוונות וייחודיות. לכן, אנו מקפידים שכל אחת מהקרנות שלנו תנוהל באופן המקצועי והאחראי ביותר, בדגש על השקעה לטווח הארוך, תוך התבססות על מחקר מעמיק ומעקב לאורך זמן.

אנשי ונשות המקצוע שלנו מתמחים באנליזה על חברות: אנו לומדים היטב כל סקטור וחברה, ומשקיעים בהם רק כאשר כל המידע הנדרש עומד לרשותנו. כל אלו תורמים לצמיחה האורגנית והיציבה של מור קרנות נאמנות, המוכיחה עצמה לאורך שנים.

יתרונות

ניהול השקעות לאורך זמן

אנו מאמינים כי המבחן האמיתי של ניהול השקעות נבחן לאורך זמן ובמהלך מחזורי הגאות והשפל בשוק ההון. כמה מהקרנות שלנו, המנוהלות כבר יותר מעשור, הן העדות הטובה ביותר ליכולתנו לנהל השקעות במצבי שוק משתנים.

בחירה קפדנית ומקצועית של החברות להשקעה

הודות לידע, לניסיון ולהיכרות המעמיקה של מנהלות ומנהלי ההשקעות שלנו עם השוק, אנו מבצעים מעקב שוטף אחר החברות השונות וניתוחי ביצועים לפי שלל פרמטרים - בשאיפה לבצע את ההשקעות האיכותיות ביותר להערכתנו.(2)

תגובה מהירה לשוק משתנה

שוק ההון עובר שינויים וטלטלות רבים בשנים האחרונות, ונע בין משברים עמוקים לעליות ממושכות. מציאות זו מציבה אתגר של ממש לכל מנהלות ומנהלי ההשקעות. אנו במור קרנות נאמנות שואפים להקפיד לבצע שינויים בקרנות מעת לעת, לפי הצורך.

קרנות פטורות ממס

אנו מנהלים קרנות נאמנות פטורות ממס בלבד, כך שהמשקיע מחויב בתשלום מס רק בעת מכירת הקרן. למעשה, נהנה המשקיע לאורך זמן מיתרון בדחיית המס למועד המימוש. דחיית המס מאפשרת בפועל להמשיך ולהשקיע יותר כסף, שבהשקעה אלטרנטיבית היה מחויב במס לאורך זמן.

עקביות

חברת קרנות הנאמנות של מור פועלת בשאיפה לנהל את הקרנות בעקביות וללא שינויי מדיניות מהותיים, כך שלקוחות החברה ייהנו מאפיק השקעה יציב.

ניהול סיכונים מושכל

אנו מודעים לכך שאנו מנהלים את כספם של אחרים - מה שמחייב אותנו באחריות כפולה ומכופלת. לשם כך, אנו שואפים לפיזור השקעות במגוון אפיקים ובשילוב מספר רב של מנפיקים, כדי לצמצם את הסיכון ככל האפשר, במחיר שלדעתנו הוא הנכון ביותר להשקעה.

שאלות בנושא קרנות נאמנות? יש לנו את התשובות

הערות משפטיות

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. (1) יצוין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ, החלה לפעול כמנהל קרן החל מיום 05.08.2013. טרם מועד זה, הקרנות נוהלו על ידי מנהל קרן אחר.(2) אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. (3) המידע האמור אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי ואין לראות בו תחליף לייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו של כל משקיע. לפרטים אודות מיסוי ראה תשקיף מנהל הקרן. (4) אין באמור התחייבות שלא יבוצע שינויי מדיניות בעתיד.