מור בתקשורת – גלובס 04.09.16

יוטב קוסטיקה מבית השקעות מור מסביר – כיצד חברה מאבדת שני לוויינים תוך שנה? | 04.09.16

מכה קשה לתעשיית החלל הישראלית התרחשה בחודש ספטמבר. האם חברת חלל תקשורת תצליח להתאושש מהמשבר? יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי במור בית השקעות מסביר על כך בראיון לביזפורטל

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה
bizportal

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. יצויין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ החל לפעול כמנהל קרן מיום 05.08.13. טרם מועד זה, תיקי ההשקעות של הקרנות שנכללו בדירוג נוהלו ע”י חברת ‘מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ’ והקרנות נוהלו ע”י מנהל קרן אחר. אין באמור בכתבה כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. למור בית השקעות ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בניירות ערך ו/או בנושאים המוזכרים בכתבה. אין בדירוגי / ביצועי העבר כדי להבטיח דירוגים דומים בעתיד. יודגש כי מדובר על דירוג מנהל קרן ואין באמור כדי להעיד בהכרח על ביצועי הקרנות.

WordPress Image Lightbox