מור בתקשורת : גלובס 23-01-17

 מור בית השקעות: “המשקיעים יתפכחו מאשליית טראמפ וייכנסו לחוסר ודאות”| 23.01.17

טראמפ מזעזע את העולם: הוציא את ארה”ב מהסכם הסחר הטרנס פסיפי. יוסי לוי, מנכ”ל מור בית השקעות: “המשקיעים יתפכחו מאשליית טראמפ וייכנסו לחוסר ודאות”

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה
גלובס

אין באמור בפוסט משום ייעוץ או שיווק השקעות ואין בו בכדי להיות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה הינה חברה קשורה לחברת מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, המנהלת קרנות נאמנות, ועל כן החברה או חברות מקבוצת מור עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים המאוזכרים .בכתבה או בקשר עם המשך החזקתם.יובהר בזאת, כי כל ניתוח אשר מופיע בכתבה שאינו מטעם מור בית השקעות ו/או מי מעובדיה, איננו באחריותה.

WordPress Image Lightbox