מור בתקשורת : דה מרקר 09-11-16

מור: “התגובות היו חדות. צפויה תקופה של אי ודאות” | 09.11.16

יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי במור בית השקעות, מגיב לתוצאות הבחירות בארה”ב: “אכזבה גדולה למי שציפה לסיום רגוע של 2016 בשווקים”

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה

אין באמור בפוסט משום ייעוץ או שיווק השקעות ואין בו בכדי להיות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה הינה חברה קשורה לחברת מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, המנהלת קרנות נאמנות, ועל כן החברה או חברות מקבוצת מור עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים המאוזכרים .בכתבה או בקשר עם המשך החזקתם.יובהר בזאת, כי כל ניתוח אשר מופיע בכתבה שאינו מטעם מור בית השקעות ו/או מי מעובדיה, איננו באחריותה.

WordPress Image Lightbox