מור בתקשורת : דה מרקר 06-03-17

מגלים את אמריקה: איך הפכו חברות הנדל”ן האמריקאיות ליקירות השוק ומדוע צריך לגלות זהירות? | 06.03.17

חברות הנדל”ן האמריקאיות שגייסו בישראל נהנות בתקופה האחרונה מהעלייה בתיאבון הסיכון של המשקיעים, אלא שבדיקה מעמיקה מגלה שהאופטימיות, כנראה, מעט מוגזמת. יוטב קוסטיקה, הכלכלן הראשי במור בית השקעות, בטור דעה בכלכליסט

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה
themarker

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. יצויין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ החל לפעול כמנהל קרן מיום 05.08.13. טרם מועד זה, תיקי ההשקעות של הקרנות שנכללו בדירוג נוהלו ע”י חברת ‘מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ’ והקרנות נוהלו ע”י מנהל קרן אחר. אין באמור בכתבה כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. למור בית השקעות ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בניירות ערך ו/או בנושאים המוזכרים בכתבה. אין בדירוגי / ביצועי העבר כדי להבטיח דירוגים דומים בעתיד.

WordPress Image Lightbox