מור בתקשורת : כלכליסט 21-12-16

המלצות 2017: אגרות חוב ומניות של בית השקעות מור לשנה החדשה | 21.12.16

האנליסטים של מור בית ההשקעות מפזרים את תיק המניות המומלץ ל-2017 במגוון סקטורים. מהן אגרות החוב המומלצות של מור וכמה מהתיק צריך להיות במזומן?

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה
כלכליסט

אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. יצויין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ החל לפעול כמנהל קרן מיום 05.08.13. טרם מועד זה, תיקי ההשקעות של הקרנות שנכללו בדירוג נוהלו ע”י חברת ‘מור בית השקעות ניהול תיקים בע”מ’ והקרנות נוהלו ע”י מנהל קרן אחר. אין באמור בכתבה כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. למור בית השקעות ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בניירות ערך ו/או בנושאים המוזכרים בכתבה. אין בדירוגי / ביצועי העבר כדי להבטיח דירוגים דומים בעתיד.

WordPress Image Lightbox