מור בתקשורת : כתבה מאתר כלכליסט: 06.02.18

יוסי לוי, מנכ”ל מור: “בניגוד ל-2008, הירידות בשוק מגיעות על רקע נתונים טובים”

לוי אמר כי הירידות החדות היו צפויות, והשוק עובר מימוש בריא; עוד הוסיף כי להערכתו “שוק האג”ח צפוי לסבול השנה כי התשואות מאד נמוכות אבל שוק המניות יסגור שנה חיובית. העלאת הריבית בשוק המקומי מתרחקת”

לכתבה המלאה
לגילוי נאות ביחס לכתבה
כלכליסט

הסקירה המובאת בכתבה על ידי מר יוסי לוי, מנכ”ל מור בית השקעות בע”מ (להלן: “החברה”), הינה בהסתמך על מידע זמין לכל הציבור, נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי לבצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. על אף שהחברה נקטה בכל כללי הזהירות הסבירים על מנת להבטיח שהעובדות הנכללות בסקירה מדויקות וכי הדעות הנכללות בסקירתו סבירות והגיוניות במועד פרסומן, אין נושאי המשרה בחברה והעובדים בה אחראים בדרך כלשהי לתוכן הסקירה.
החברה, נושאי המשרה, מנהליה ועובדיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בסקירה זו.
מסמך זה אינו ייעוץ השקעות ואינו מהווה הזמנה לרכישת או מכירת ניירות ערך ונכסים פיננסים. העושה שימוש באמור בתוכנו של מסמך זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לני”ע הנסקרות בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות, לרבות ניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, ובשיווק השקעות. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הנסקרות בכתבה.
החברה הינה בעלת רישיון למתן שירותי שיווק השקעות מטעם רשות ניירות ערך..

WordPress Image Lightbox