מור גמישה (4D)

דמי ניהול1 1.88%

מס’ ני”ע 5109731

אופן ניהול הקרן:

הקרן משמשת תיק השקעות מנוהל וגמיש על כלל אפיקי ההשקעה השונים. מנהל הקרן ישאף לנהל חשיפות בהתאם לשיקולו, יכולת ניתוב החוב והערכת שווי חברות שעורך מעת לעת. מנהל הקרן ישאף לשלב חשיפות בין האפיקים השונים ובשיעורים משתנים, בשאיפה לשפר את תחולת התשואה של הקרן2.

האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף. (4D) – עד 120% חשיפה למניות, ולמט”ח. אין בתשואות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) כל עוד לא יוחלט אחרת ע”י מנהל הקרן. (2) אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox