הלוואות מקופות גמל וקרנות השתלמות

מור גמל ופנסיה מאפשרת קבלת הלוואה לכל מטרה מכספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, וזאת בכפוף להליך חיתום, מדיניות החברה ולתנאי הקופה.

תנאים אטרקטיביים להלוואה על חשבון כספי הקופה
 • שמירה על הזכויות והתנאים הקיימים בקופה
 • ההלוואות ניתנות ממספר מסלולי השקעה
 • הליך מהיר ופשוט
 • ריביות אטרקטיביות

סוגי הלוואה

הלוואת שפיצר
הלוואה בהחזר חודשי הכולל בתוכו תשלום קרן וריבית. ההלוואה תסולק באופן מלא בתשלום האחרון.

הלוואת גרייס
הלוואה בתשלום ריבית בלבד לאורך תקופת ההלוואה. בסוף תקופת ההלוואה נדרש לסלק את יתרת הקרן.

שיעורי הריבית

 • ריבית פריים: לתקופה של עד 5 שנים - פריים מינוס 0.5%, לתקופה שבין 7-5 שנים - פריים
 • ריבית צמודת מדד: לתקופה של עד 5 שנים - ריבית מינימלית של 1.9% צמודה**, לתקופה שבין 7-5 שנים ריבית מינימלית - 2.4% צמודה**

שיעור הריבית הסופי יקבע בהתאם לדירוג האשראי של העמית/ה ובכפוף לנהלי החברה.

שיעור הלוואה

מוצר כספים נזילים כספים לא נזילים
קופת גמל*/קופת גמל להשקעה 80% 30%
קרן השתלמות*/קופת גמל להשקעה - מסלולי מניות*** 60% 40%
קרן השתלמות 80% 50%
קופת גמל – מסלולי מניות*** 60% 30%

*שיעור ההלוואה יחושב מתוך יתרת הצבירה במועד מתן ההלוואה, בניכוי כספים ממרכיב פיצויים, בהתאם להוראות הדין. 
**הצמדה למדד המחירים לצרכן לקרן והריבית.
*** מסלולי מניות (מניות, מחקה מדד S&P500 ומחקה מדד ת"א 35).  

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש בקשה להלוואה בהליך דיגיטלי מהיר ופשוט דרך האזור האישי https://my-account.more.co.il/login
 • ההלוואה ניתנת כנגד כספי קופה נזילים ולא נזילים (למעט כספי פיצויים)
 • ללא עמלת פתיחת תיק
 • ההלוואה לתקופה של מינימום שישה חודשים ועד שבע שנים
 • מינימום סכום להלוואה - 10 אלף שקלים לקופה. מקסימום סכום להלוואה - מיליון שקלים במצטבר
 • לאחר הגשת בקשת הלוואה, ובכפוף לחיתום, יישלח הסכם הלוואה עם הריבית והתנאים שנקבעו בהליך החיתום. לאחר חתימה על ההסכם, ההלוואה תועבר לחשבון הבנק עד כחמישה ימי עסקים

פירעון/סילוק הלוואה מקופת גמל וקרן השתלמות

חלופות לביצוע פירעון הלוואה

1. פירעון הלוואה מלא / חלקי באמצעות הרשאה לחיוב חשבון שהוקמה בגין ההלוואה

 • יש להעביר לשירות הלקוחות בקשה לסילוק הלוואה (אם חלקית, יש לרשום סכום) מהוראת קבע קיימת, וליידע את החברה כי ברצונך לפרוע את ההלוואה
 • הגביה לסילוק הלוואה מתבצעת במועדים קבועים של החיוב החודשי

2. פירעון הלוואה מלא / חלקי באמצעות היתרה הצבורה בקופה

 • ניתן להגיש בקשת משיכה באזור האישי עבור החשבון הרלוונטי ולסמן את השדה הייעודי של פירעון הלוואה חלקי או מלא
 • לחילופין ניתן למלא יש למלא טופס משיכה עבור החשבון הרלוונטי ולסמן את השדה הייעודי של פירעון הלוואה (ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בעמוד הטפסים השימושיים

אנחנו עומדים לשירותכם

 • בדוא"ל [email protected]
 • בטלפון 4544* בימים א'- ה' בין השעות 8:30 -16:00

הערות משפטיות

מתן ההלוואה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מור גמל ופנסיה בע"מ, וכפוף להליך חיתום, מדיניות החברה והוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת; החברה אינה מחויבת במתן הלוואות לעמיתים; החברה רשאית לשנות את תנאי ההלוואות המפורטים לעיל, מעת לעת; אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום לחיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל; אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני אישי או מיסויי המותאם לצרכים האישיים של הלקוח/ה. המידע המוצג לעיל ניתן למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה, המלצה או שידול ללקיחת הלוואה מכספי הקופה.