הנחיות להפקדת כספים בקופות גמל והשתלמות במעמד עצמאי

רוצה להפקיד לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מור גמל ופנסיה? לנוחיותך, ריכזנו הנחיות חשובות לביצוע הפקדות בקלות ובמהירות

דרכי הפקדה

תשלום באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון להפקדה:
> בנק הפועלים (12)
> סניף מרכזי (600)
> חשבון: 409310
> פרטי מוטב: מור גמל ופנסיה בע"מ

ניתן להעביר את האסמכתה, דרך האזור האישי, לחלופין, ניתן לשלוח את האסמכתה על ביצוע ההעברה למייל: [email protected] ולציין את סוג ומספר חשבון בקופה אליהם הנך מבקש לבצע את ההפקדה.

אסמכתה להעברה בנקאית צריכה לכלול:
> סכום העברה
> מספר חשבון בנק ממנו בוצעה ההעברה
> תאריך העברת הכספים
> שם העמית/ה
> מספר תעודת זהות

Icon קרן השתלמות@2X
ניהול קרנות נאמנות@2X
תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

ניתן להקים הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק או באמצעות פנייה לבנק:
>קוד מוסד: 57318
>סכום מבוקש לחיוב
>מספר אסמכתה: מספר תעודת זהות

למידע על אופן פתיחת הרשאה באתרי הבנקים:
בנק הפועלים | בנק לאומי | בנק דיסקונט | בנק בינלאומי | בנק מזרחי

ניתן לדווח על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הליך דיגיטלי מהיר ופשוט באזור האישי

לחילופין, יש לשלוח טופס הוראה לחיוב חשבון חתום על ידי הבנק או אישור הבנק על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון למייל: [email protected] ולציין את סוג ומספר חשבון בקופה אליהם הנך מבקש לשייך את ההרשאה לחיוב חשבון.
ניתן להוריד את טופס ההוראה לחיוב חשבון מאתר מור גמל ופנסיה

תשלום באמצעות המחאה בנקאית

יש לשלוח למור גמל ופנסיה המחאה לפקודת מור גמל ופנסיה בע"מ.
להמחאה יש לצרף מכתב הכולל:
>שם העמית/ה
>מספר תעודת זהות
>סוג ומספר החשבון בקופה

כתובת למשלוח:
מור גמל ופנסיה, מגדל ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן, מיקוד 525733.

Artboard 2

מידע נוסף על הפקדות בקופות גמל וקרנות השתלמות


1. טרם ביצוע ההפקדה, ניתן למצוא מידע בדבר תקרות וסכומי ההפקדה לצורך קבלת הטבות מס, בקישור הזה.
2. להצטרפות דיגיטלית לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מור גמל ופנסיה, יש להיכנס לקישור: תהליך הצטרפות דיגיטלי.
3. ניתן לדווח על הפקדה באמצעות הליך דיגיטלי מהיר ופשוט באזור האישי >>.
4. ניתן לדווח על פתיחת הרשאה לחיוב חשבון בהליך דיגיטלי מהיר ופשוט באזור האישי >>
5. לתשומת לבך - באפשרותך לנצל את הטבת המס המגיעה לך, באמצעות הפקדת כספים לפני תום שנת המס.

 

הערות משפטיות

*אין באמור כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם.
האמור לעיל מבוסס על תקנון הקופה / הוראות הדין וככל שיש סתירה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין. מודגש כי מור גמל ופנסיה בע"מ ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למהימנות המידע המפורט לעיל, לשלמות, לדיוק הנתונים הכלולים או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בתוכן. מור גמל ופנסיה בע"מ לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בתוכן העמוד, אם יגרמו חלילה.