מור השקעות אלטרנטיביות – קרן גידור

מור שוקי הון מנהלת את קרן הגידור מור השקעות אלטרנטיביות ומור גידור גמישה המיועדות למשקיעים מוסדיים, משקיעים כשירים ומשקיעים פרטיים, המעוניינים בהשקעה לטווח בינוני וארוך.

מור השקעות אלטרנטיביות הנה שותפות ישראלית מוגבלת המתמחה בתמחור הנפקות ויישום אסטרטגיות מיוחדות בשוק איגרות החוב הישראלי. הקרן פועלת למקסום רווח באמצעות שימוש באסטרטגיות גידור שונות באיגרות חוב בדירוג גבוה, לרבות “לונג-שורט”.

 

הקרן מנוהלת תוך שימוש בשיטות מסחר המשולבות עם השקעות מסורתיות, במטרה לגדר סיכונים ככל האפשר, ולהקטין את הקורלציה והתלות במתרחש בשוק ההון – בשאיפה שבכל מצב שוק, לקוחות קרן הגידור ייהנו מתשואות טובות על השקעותיהם.

 

מור גידור גמישה הינה שותפות מוגבלת ישראלית שנועדה ליצור ערך למשקיעים תוך ניהול השקעות גמיש על כלל אפיקי ההשקעה השונים. הקרן פועלת באסטרטגיות השקעה שונות כגון “לונג-שורט” באגרות חוב ומניות ומשתתפת בהנפקות פרטיות מקומיות וגלובליות.

 

קרנות הגידור מנוהלות על ידי יוסי לוי, בעל 30 שנות ניסיון בניהול השקעות וניהול תיקים בהיקף של מילארדי שקלים, בשקיפות מוחלטת ותחת מדיניות ניהול סיכונים מוצהרת.

 

מור השקעות אלטרנטיביות ומור גידור גמישה פועלות לפי עקרון הקרנות הגידור -High Watermark וללא מנגנון Catch Up.

ההשקעה בקרנות הינה על בסיס הצעה פרטית. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור. ההשקעה בקרן מוגבלת מכוח הוראות חוק ני”ע. לשותף הכללי שקול דעת בלעדי ומוחלט לגבי התקשרות בהסכם השקעה עם שותפים מוגבלים בקרן.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox