שוק ההון בקצרה: חמישה מושגים שחשוב להכיר

שוק ההון בקצרה: חמישה מושגים שחשוב להכיר

אם גם אתם רוצים ליהנות מהפוטנציאל של השקעה בבורסה, כדאי להכיר מושגים בסיסיים שיסייעו לכם להבין בדיוק לאן אתם נכנסים

04/01/2018

הבורסה היא שער הכניסה אל שוק ההון – המקום שבו נפגשים המשקיעים, אנשים המחפשים דרך להגדיל את הונם, עם חברות מסחריות או ממשלות המבקשות לגייס הון כדי להרחיב את פעילותן. גיוס הכסף מתבצע באמצעות הנפקת ניירות ערך אותם יכול הציבור לרכוש תמורת מחיר מסוים – הנקבע מחדש בכל יום מסחר בבורסה. מניות הן ניירות הערך המוכרים ביותר לציבור הרחב, אך חשוב לדעת שבבורסה ניתן לסחור בדרכים נוספות, ועל כך נרחיב מיד.

מניות

כאמור, מדובר בנייר הערך המוכר ביותר לציבור. מניות הן מעין דרך לרכוש חלק מהבעלות על חברה. מי שרוכש מניות קונה למעשה אחוזים מסוימים בחברה, בהתאם לכמות המניות שרכש. כאשר המניה עולה, מי שהשקיע בה נהנה מתשואה חיובית; וכאשר היא יורדת, התשואה נהפכת לשלילית. בעת רכישת מניות רבות בחברה, אנו רוכשים גם חלק גדול בבעלות עליה – מה שמעניק לנו גם אפשרות להשפיע על קבלת ההחלטות בה. את המניות ניתן למכור ולקנות בכל יום מסחר בבורסה.

בנוסף, בחלק מהמניות המשקיעים נהנים מדיבידנדים שמחלקות החברות הציבוריות, כלומר, אלו נהנים מהעברת תשלום לבעלי המניות מתוך רווחי החברה.

אגרות חוב

אגרות חוב (אג”ח) הן דרך נוספת של חברות מסחריות, כמו גם של ממשלות, לגייס כסף מהציבור. מי שרוכש אג”ח של חברה, למשל, מלווה לחברה כסף – וזו, בתמורה, מתחייבת להחזיר את הסכום במועד שנקבע מראש, בתוספת ריבית והצמדה – שהן  בדרך כלל התשואה על ההשקעה. אג”ח של חברות נקראות אג”ח קונצרניות, ופרט להן קיימות גם אג”ח ממשלתיות – שבאמצעותן מגייסת המדינה כסף למימון פעילותה השוטפת ולעניינים אחרים.

מדדים

מדדי הבורסה הם אינדיקטורים סטטיסטיים המאפשרים לעקוב אחר פעילות המגזרים והמניות השונים בה. בכל בורסה קיימים מספר מדדים. ישנם מדדי שווי שוק – כמו מדד ת”א 125 העוקב אחרי פעילותן של 125 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסה בתל אביב; או מדד SME60 העוקב אחרי 60 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר מבין המניות שאינן נכללות במדד ת”א 125. ישנם גם מדדים ענפיים, כמו ת”א גלובל-בלוטק המרכז את מניות הטכנולוגיה והביומד. מעקב אחר מדדים יבחן על ידי השינוי בגובה המדד ביחס לערכו הקודם בתקופה אחרת ויספק לנו אינדיקציה על מצבם של הענפים השונים, וכן של הבורסה בכלל.

קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה המאפשר לקבוצה של אנשים להתאגד יחד (ללא צורך בהיכרות או קשר ביניהם) לצורך השקעה בניירות ערך. כל משקיע קונה יחידות השתתפות בקרן הנאמנות בהתאם לאמצעים העומדים לרשותו, ומתחלק ברווחים בהתאם לחלקו היחסי בקרן. הכסף מנוהל על ידי מנהל השקעות מקצועי, הבוחר את אפיקי ההשקעה. לכל קרן מדיניות השקעה קבועה וידועה מראש, המגדירה כללים לפעילותה. נציין כי מדובר בהשקעה נזילה, כלומר, ניתן למכור את ההשקעה בקרנות במהלך שעות המסחר של הבורסה ואין צורך להתחייב מראש על טווח ההשקעה.

קרנות סל

קרנות סל הן מכשיר השקעה המאפשר מעקב אחר מדד מסוים. כך, אפשר להשקיע בפעולה אחת בסל של מניות, במקום להשקיע בכל אחת מהן בנפרד, כאשר קרנות הסל שואפות להניב את תשואת המדד, בניכוי דמי הניהול.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן נאמנות. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על פי תשקיף /דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. אין לראות במסמך זה, בתוכנו משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. מסמך זה נכתב בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור. המידע המוצג במסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במידע זה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח על תשואות דומות בעתיד.WordPress Image Lightbox