950505

שמירת פרטיות ואבטחת מידע

תאריך עדכון אחרון 22/04/2020

ברוכים/ות הבאים/ות לאתר האינטרנט של מור בית השקעות בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו") שכתובתו: https://www.moreinvest.co.il (להלן: "האתר").

מטרתה של מדינית הפרטיות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות") היא לכבד ולהגן על הפרטיות של משתמשי האתר (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה"). האתר נועד לצורך פרסום, שיווק ומתן שירות וייעוץ ללקוחות (להלן: "השירותים"). החברה מחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך ולכן חשוב לנו שתכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, המופיעים בקישור הבא: https://www.moreinvest.co.il/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9/) להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

האתר עומד בסטנדרטים גבוהים של אבטחה והגנה על פרטיות המשתמשים, ומאפשר שימוש בו ללא פגיעה בפרטיותם. הגישה לאתר כפופה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש אשר מהווים יחד מסמך משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה. השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות. מסירת נתונים אישיים מצד המשתמש באמצעות אתר האינטרנט של החברה מצביעה על הסכמתו לכך שהחברה תעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

הסכמה

בעת הרישום לאתר ו/או השימוש בשירותים הנך מסכים למדיניות פרטיות זו. לצורך קבלת השירותים ובמקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלה, הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת לחברה אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש.

 

איסוף פרטים אישיים

איסוף מידע אישי להצטרפות לקופות הגמל: עליך לספק לחברה מידע אישי ומזהה אודותיך כדוגמת שם, שם משפחה, טלפון נייד, דוא"ל וכל מידע אחר הרלוונטי לסוג השירות המבוקש. מידע זה משמש לצורכי אימות זהות המשתמשים, זכאותם לקבלת השירותים ושימושים נוספים כמפורט במסמך זה כגון סטטיסטיקה ושיפור השירות.

איסוף מידע אישי מלקוחות של המוצר "חיסכון לכל ילד": עליך לספק לחברה מידע אישי ומזהה אודותיך ו/או אודות ילדך כדוגמת שם, שם משפחה, טלפון נייד, דוא"ל וכל מידע אחר הרלוונטי לסוג השירות המבוקש. מידע זה משמש לצורכי אימות זהות המשתמשים, זכאותם לקבלת השירותים ושימושים נוספים כמפורט במסמך זה כגון סטטיסטיקה ושיפור השירות.

איסוף מידע ברישום לאזור אישי: באתר קיים אזור אישי לעמיתי קופות הגמל ולעמיתי חיסכון לכל ילד, בו תוכל לבצע פעולות ולצפות בפעולות שביצעת. אפשרות זו היא אופציונלית לבחירתך ותוכל גם להשתמש באתר ולהנות מתכניו ללא הזנת פרטים אישיים ו/או רישום עם חשבון משתמש. לצורך הרישום לאזור האישי באפשרותך לבצע את ההזדהות באמצעות הזנת מספר טלפון נייד, תעודת זהות וסיסמא חד פעמית. שים לב כי במקרה זה מתבצע אימות אנונימי דרך אותם צדדים שלישיים והנך מתיר לאותם צדדים שלישיים לאסוף מידע אישי רלוונטי אודותיך. יובהר בזאת כי הצדדים השלישיים אוספים ומעבדים את המידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם והחברה אינה אחראית ולא תהא אחראית על מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים. בעת הרישום, אנחנו נשמור במערכות המידע שלנו את כתובת הדוא"ל שלך לצרכי שיווק ופרסום של האתר בלבד וכן לשליחת עדכונים שוטפים הרלוונטיים לאתר.

מידע שהחברה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי הטלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. המידע הנשלח אלינו כולל, בין היתר (אך לא מוגבל):, כתובת IP של המכשיר, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנה, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy. המידע שנאסף הוא לצרכי סטטיסטיקה, קידום האתר ושיפור חווית השימוש באתר זו בלבד.

מידע שנאסף ע"י צדדים שלישיים: החברה עשויה לקבל מידע אודותיך באמצעות צדדים שלישיים בהם בין היתר, אך לא רק: שותפים עסקיים, נותני שירותים, חברות קשורות וכיו"ב. מובהר בזאת כי האחריות לאימות הנתונים שלך היא של צד ג' בלבד ולחברה לא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לשמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שהגיע אליה מצדדים שלישיים.

 

שימוש במידע

החברה עושה שימוש במידע המפורט לעיל למטרות הבאות:
1. על מנת ליצור איתך קשר ולהשיב לפניותיך
2. לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים
3. לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו
4. לספק לך את השימוש והשירותים באתר
5. לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך באתר
6. על מנת להציע, לפרסם ולשווק את השירותים ולהעניק לך את השירותים שעשויים לעניין אותך
7. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ואת חווית השימוש שלך באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישי
8. המידע אשר יימסר על-ידך, אף אם לא תשלים את תהליך ההצטרפות לשירותים של החברה, ישמר במאגרי המידע של החברה ועשוי לשמש את החברה לצרכים תפעוליים ו/או לצורך ניתוחים סטטיסטיים
9. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש

 

מידע אישי על אחרים

אם אתה מספק לנו מידע על אדם אחר (למשל ילדיך, עובדיך או אחרים), עליך ליידע אותו מראש על כך שתמסור את פרטיו, ולקבל את הסכמתו לשימושים במידע אודותיו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתה מסכים בשמו של אדם אחר לקבלת פרסומות (ראה להלן), עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך במסגרת השירותים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בהסכמתך ו/או במקרים המפורטים להלן:

1. לצורך מתן השירותים - אנו מספקים מידע אישי לתאגידים הקשורים אלינו או לגורמים אחרים שאנו נותנים בהם אמון כדי שיסייעו לנו במתן השירותים, לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחה. לדוגמה, אנחנו משתמשים בספקי שירות שמסייעים לנו בתמיכת לקוחות וכן במתפעל הקופות FMR המעבד עבורנו את מאגרי המידע והמערכות.

2. מטעמים משפטיים -
2.1 במקרה שהמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש הייעודיים ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות תנאי השימוש הייעודיים ו/או להוראות כל דין
2.2 אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
2.3 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בינך לבין החברה
2.4 בכל מקרה שבו החברה תהיה סבורה שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך/לרכושך או לגופו/לרכושו של צד ג'
2.5 בכל מקרה בו החברה תעמוד בפני איום לנקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) כנגדה, בגין פעולות שנעשו על ידך באתר
2.6 אם תתקבל אצל החברה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי
2.7 בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה כדי להיענות לדרישת בית משפט ו/או ערכאה שיפוטית אחרת ו/או דרישות חוק אחרות, או להקים או לממש את זכויותינו החוקיות וכן לאכוף אותן על פי תנאי השימוש של האתר, למניעת פעילויות כוזבות ובלתי חוקיות, להגן על החברה נגד תביעות ולשמור ולהגן על הזכויות, הנכסים או הבטיחות של המשתמשים שלנו, הציבור או החברה.

3. באופן אנונימי - אנו עשויים לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי ,עם כלל הציבור ועם שותפים שלנו - כגון שותפים עסקיים, מפרסמים, מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.

 

אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים רבים ברמה הארגונית, התשתיתית והיישומית על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות יישום של מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר ו/או על האתר והמידע שבהם או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

עם זאת, במידה ונרשמת לאזור האישי באתר עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר המשמש לקבלת השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלך לפי המלצותינו כדלקמן:
1. הגדרת אמצעי הזדהות למכשיר, כגון: סיסמה בעלת 7 תווים לכל הפחות, טביעת אצבע, תבנית וכיו"ב
2. נעילה אוטומטית של המכשיר לאחר 5 דקות של אי פעילות
3. התקנת אנטי וירוס
4. יישום עדכוני אבטחת מידע לפי הנחיות יצרן
5. אנו אף ממליצים לא לגלות ו/או למסור את הסיסמא החד פעמית שתקבל מהחברה לאף גורם. תהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך

לתשומת ליבך, כי אם אינך מתנתק מהאתר ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ניתן יהיה להיכנס לאתר מבלי להזין שוב את פרטי החשבון שלך גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעביר את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמש בכרטיס SIM שונה, אנא וודא את התנתקותך מהאתר או אתחל את המכשיר לפני מסירתו.

אינך רשאי לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונך. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים באמצעות כתובת דוא"ל privacy.gemel@more.co.il.

 

שיווק והסכמה בדבר קבלת דברי פרסומת

לא נמכור או נשכיר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת.
החברה עשויה לשלוח לך עדכונים ופרסומים שיווקיים מעת לעת באמצעות דוא"ל דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008 ו/או פניות בדיוור ישיר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
תוכל לבטל דיוור זה בכל עת באמצעות כניסה ללינק המופיע בתחתית הדואר האלקטרוני שתקבל מאתנו המכיל פרסומים אלה או באמצעות משלוח הודעה לכתובת דוא"ל: sherut@more.co.il.

 

אתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

 

זכות העיון והתיקון

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Privacy.gemel@more.co.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ונאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. לצורך כך, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת Privacy.gemel@more.co.il. אנחנו נשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

 

COOKIE POLICY

כמו אתרים רבים, החברה משתמשת ב-Cookies לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיה זו כדי להתאים אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות של החברה, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, למזער סיכונים ולמנוע הונאות. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה - Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה- Cookies. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.

אנו משתמשים, בין היתר, ב-Cookies וטכנולוגיות דומות של צדדים שלישיים כדוגמת Google analytics, Facebook, Tabula. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו- Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב Google Analytics - מומלץ לעיין במדיניות של Google . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Google Analytics.

 

הונאה מקוונת - "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקיבלת ממור לכן, לעולם אל תיתן את סיסמת הגישה שלך לאף אחד.
גורמים שונים עלולים לנסות להשיג ממך את סיסמתך ושאר פרטי הזדהות שלך במרמה. למשל, הם עלולים לפנות אליך בהודעת דואר מזויפת, תוך העתקת סימני המסחר והעיצוב של מור (או של חברה מוכרת אחרת), ויבקשו ממך למסור את פרטי הזיהוי שלך (סיסמאות, פרטי זיהוי וכדומה), לעיתים תוך שימוש בתירוץ שהמידע נדרש עקב "סיבות ביטחון", "שדרוג מערכות" ותירוצים דומים. לעיתים בהודעת הדואר המזויפת יהיה קישור לאתר מזויף, שהוא חיקוי מדויק של האתר הרשמי. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות שלך לצורך גישה לחשבונותיך. אם תזין את הסיסמא באתר המזויף המידע יעבור לידי נוכלים, שישתמשו בו. לכן, היזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.
שים לב בעיקר לפניות שלא מותאמות לך אישית, או שיש בהן שגיאות כתיב ודקדוק, או שאינן צפויות. אם יש בהודעה קישורים, העבר את העכבר מעל הקישור. במקרים רבים, למרות שהקישור ייראה כאילו הוא מפנה לאתר הרשמי, כאשר עוברים מעליו עם העכבר תוצג כתובת אחרת, לעיתים דומה לכתובת המקורית (כדי להטעות). למשל, במקום https://www.moreinvest.co.il/ הכתובת תהיה https://www.moreinvest.in/. בכל מקרה של ספק, היכנס לאתר הרשמי באמצעות הקלדת הכתובת המלאה בדפדפן (או בחיפוש במנוע חיפוש), ולא מתוך קישור שנשלח אליך בדואר אלקטרוני, אלא אם אתה בטוח שהוא נשלח אליך ממור. אל תפתח צרופות אלא אם אתה מצפה להן ובטוח שנשלחו אליך ממור.
שים לב – מור לא תפנה ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם באמצעות המייל. לכן אין להיענות בדוא"ל לבקשה מסוג זה המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את הסיסמא לאף גורם.

 

עדכון מדיניות הפרטיות

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להתאים את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת ובהתאם לצורך על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במקרה של עדכון במדיניות הפרטיות, החברה תעדכן את "תאריך" בראש המסמך והשינויים ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת.

 

צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר. כמו כן, באפשרותך למלא טופס יצירת קשר באתר והחברה תשיב לפנייתך באמצעות אמצעי ההתקשרות שהזנת. בעת מילוי הטופס, הנך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דוא"ל ותוכן הודעתך. הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בתקנון של החברה, בכתובת sherut@more.co.il.