מסע בעקבות המניות שערכן הוכפל פי 100

מסע בעקבות המניות שערכן הוכפל פי 100

המחבר כריס מאייר, עקב אחר חברות אשר ערך מניותיהן גדל פי 100 – וניסה לגזור מסקנות, אותן הוא מתאר בספר 100Baggers, הנה כמה מהן, על קצה המזלג

מאת רועי ליפובצקי, אנליסט במור בית השקעות

כשמדובר בהשקעות בשוק ההון, צניעות שומרת עלינו מעשיית טעויות השקעה מחשיבה ספקולטיבית. עם זאת, כמו בתחומים אחרים, אנו סבורים כי גם בהשקעות חשוב ליישם את המשפט “כוון לירח. אפילו אם תחטיא, תנחת בין הכוכבים”.

מה המשותף לסיפורי ההצלחה הללו, והאם אפשר ללמוד מכך וליישם באסטרטגיית ההשקעה של התיק שלנו? על כך ניתן ללמוד מהספר 100Baggers של כריס מאייר שעקב אחר חברות שהצליחו להזניק את ערך המניות שלהן פי 100. תמצית של מסקנותיו מובאות בכתבה הבאה.

1. מיקוד בטווח הארוך

כשמחפשים אחר השקעות איכותיות אנו סבורים שחשוב להגיע עם כוונה מלאה להשקעה ארוכת טווח ולא לחפש את ההשקעה החמה של היום. לפי המחקר של מאייר, המשקיעים שהצליחו למצוא את החברות הללו ואכן נשארו מושקעים בהן לאורך זמן, היו אלה שהתמקדו בניתוח על סמך ראייה לטווח הארוך בזמן החיפושים הם לא עסקו בתחזיות קצרות טווח של השוק ובאירועי מאקרו יום-יומיים (או לפחות לא ביצעו פעולות על בסיסם).

2. סבלנות

כאשר מוצאים את המניות הללו, לרוב צריך להישאר איתן שנים. לרוב המניות נדרשו לפחות 10 שנים כדי להכפיל את ערכן פי 100 – ובדרך, הן נקלעו ללא מעט מצבים שגרמו למשקיעים עצבניים יותר לצאת מהפוזיציה. לטענת מאייר, מי שנשאר בפוזיציה ועסק בביצועים הכלכליים של החברה ולא בתנועות השוק, גילה שבד”כ הסבלנות השתלמה, כשהוא נהנה מהתשואה ארוכת הטווח.

3. עדיפות לחברות קטנות

החברות שעשויות להכפיל את שוויין פי כמה לרוב אינן הגדולות ביותר, אבל גם לא הקטנות ביותר, כמו עסקים זעירים או סטארט-אפים. היקף המכירות החציוני של החברות שנכללו במחקר של מאייר היה כ-170 מיליון דולר – חברות יחסית מבוססות, אך לא ענקיות.

4. צמיחה

זה אולי לא מפתיע, אבל חשוב – מאפיין הכרחי של מניות ה-100 הוא צמיחה, בכל הפרמטרים – צמיחה במכירות, ברווח למניה וגם בתזרים המזומנים למניה.

5. עדיפות למכפילים נמוכים

לעומת המאפיין הקודם, המאפיין הזה הוא חמקמק יותר. אמנם, מאייר מצא שעדיף להשקיע במכפילים נמוכים, אך לחלק ממניות ה-100 דווקא היו מכפילים “סבירים”. כדאי גם לשים לב לשיטת החישוב של המכפילים: היו חברות שהמכפילים שלהן נראו גבוהים על פי נתוני US-GAAP , אך לאחר התאמות מסוימות שמשקפות יותר את הביצועים ה”כלכליים” ולא ה”חשבונאיים”, נראה כי בפועל, המכפילים היו סבירים ואפילו נמוכים.

6. יתרונות תחרותיים וחסמי כניסה

לחברות ה-100 היו יתרונות תחרותיים שאפשרו להן לנצח בתעשיות שלהן. יתרונות כאלה, מדגים מאייר, יכולים להיות מותג חזק, עלות החלפת מוצר/שירות גבוהה, אפקט רשת, שירות זול יותר או יתרון לגודל. לדבריו, מדד המאפשר לנו לזהות יתרון כזה הוא ה-ROIC (התשואה על ההון המושקע). כמו כן, היכולת להשקיע חזרה בפעילות החברה בשיעורי רווחיות גבוהים תורמת מאוד למניה.

7. מנכ”ל/בכיר שהוא גם בעלים

בסיפור של רבות מחברות ה-100, היה גיבור – מנכ”ל או דמות מובילה אחרת, שגם היה מושקע בחברה. כאלה הם, למשל, סם וולטון בוולמארט, סטיב ג’ובס באפל, ג’ף בזוס באמזון וכמובן וורן באפט בברקשייר. ישנם גם מאפיינים משותפים למנכ”לים רבים בחברות הללו, ממצא שמופיע גם בספר The Outsiders, משתמשים במינוף באופן סלקטיבי ובררני, מבצעים רכישות באופן ממושמע ומתון, אוהבים רכישה עצמית של מניות, מנסים למזער מסים ככל האפשר ומעדיפים להתמקד בתזרים מזומנים על פני רווח נקי מדווח.

הכותב הינו רועי ליפוביצקי עובד בקבוצת מור בית השקעות בע”מ (להלן: “החברה”) המצהיר כי האמור בכתבה משקף נאמנה את דעתו האישית. אין לראות בכתבה, בתוכנה משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. כתבה זו בוצעה בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור ועשויה להתבסס על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי החברה ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים ומבלי להתחייב על ביצוע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע בכתבה לבין התוצאות בפועל. המידע המוצג בכתבה, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני”ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עשויים, בהתאם למגבלות הדין, לרכוש ו/או למכור ו/או להתעניין עבור עצמם בניירות ערך ו/או נכסים פיננסים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או לניירות הערך ו/או לנכסים הנסקרים בכתבה, וכן עשויים לרכוש ו/או למכור ו/או לבצע עסקאות בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים עבור תיקי השקעות המנוהלים על ידי החברה, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ו/או בעבור ניהול השקעות של קרנות נאמנות בניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. החברה אינה עוסקת בחיתום, הנפקת תעודות סל, או ניהול קופות גמל. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או למי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין באמור התחייבות להשקיע בקרן בהתאם למפורט בכתבה. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש בכתבה זאת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox