ניהול תיקי השקעות – המדריך המלא

ניהול תיקי השקעות – המדריך המלא

מה המשמעות של ניהול תיקי השקעות?

מי שמעוניין להשקיע בשוק ההון אך אינו יודע או רוצה לעשות זאת בעצמו, יכול לבחור בחברה או באדם שינהלו עבורו את תיק ההשקעות. הכסף נשאר בחשבון הבנק של המשקיע, ומושקע בהתאם לצרכיו. מנהל ההשקעות מקבל לצורך כך ייפוי כוח מהלקוח, המאפשר לו לבצע פעולות קנייה ומכירה. כך, הלקוח מקבל מעת לעת עדכונים על הפעולות בתיק, אך אינו נדרש לקבל בעצמו החלטות השקעה.

איך לבחור מי ינהל עבורי את תיק ההשקעות?

לפני הבחירה במנהל התיק, חשוב לערוך בדיקה מעמיקה. בחנו את האיתנות הפיננסית והמוניטין לטווח ארוך של חברת הניהול הפוטנציאלית; חפשו מידע שהתפרסם בתקשורת על המנהלים והעובדים שלה ובדקו אם לחברה יש מחלקת מחקר מקצועית המספקת מידע שוטף וחיוני המסייע למנהלי התיקים.

כיצד פותחים תיק השקעות מנוהל?

לאחר שנבחרו החברה או המנהל הרצויים לניהול תיק ההשקעות, נערכת פגישה פנים אל פנים בין הלקוח למנהל התיק. בפגישה זו מציג מנהל התיק בפני הלקוח את אסטרטגיית ההשקעות שלו, ומתוודע לרצונות ולצרכים של הלקוח כדי שיוכל לבצע עבורו התאמת מדיניות השקעות. הכספים המנוהלים יופקדו בחשבון בנק חדש וייעודי לצורך ניהול התיק.

מי מנהל עבורי את תיק ההשקעות?

תיק ההשקעות מנוהל בידי מנהל תיקים המחזיק ברישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. בהקשר לכך, טרם הבחירה בחברה שתנהל עבורכם את תיק ההשקעות, כדאי לבחון את הניסיון של מנהלי התיקים בחברה, הוותק שלהם וכן לבדוק האם מנהל התיק ובכירי בית ההשקעות עומדים לרשות הלקוחות בעניינים שונים הנוגעים לניהול התיק.

האם אפשר להעביר תיק השקעות מחברה לחברה?

ניתן להעביר תיק השקעות מנוהל בין חברות. כדי לעשות זאת, יש לפנות להעביר ייפוי כוח מהחברה הישנה לחברה החדשה באמצעות הבנק.

מי מפקח על חברות ניהול תיקי השקעות בישראל?

רשות ניירות ערך מפקחת על פעילות ניהול תיקי ההשקעות בישראל, והיא זו המעניקה לחברות או ליחידים רישיון לניהול תיקים של לקוחות.

איפה מופקד הכסף שלי?

הכסף נשאר כל העת בחשבון הבנק. מנהל התיק או החברה שבה הוא עובד אינם יכולים, על פי החוק, למשוך כספים מחשבון הלקוח , למעט גביית דמי ניהול . אך הם יכולים למכור או לקנות עבורו ניירות ערך, בהתאם לייפוי הכוח שבידיהם.

מה הסכום המינימלי לניהול תיקי השקעות?

לרוב, חברות ניהול תיקים קובעות רף מינימלי לסכום שינוהל בתיק השקעות. במור בית השקעות, מנוהלים תיקי השקעות החל מסכום של מיליון שקלים.

כיצד נקבעת מדיניות ההשקעות בתיק?

מדיניות ההשקעות נקבעת לאחר איפיון צרכים שמבצע מנהל התיק, תוך התחשבות בצרכים, ביעדים וברצונות של הלקוח. המדיניות משתנה מעת לעת בהתאם לשינויים בשוק ולבקשות של הלקוח, כמו גם שינויים בצרכים האישיים שלו.

מה זה איפיון צרכים?

כל מנהל תיק מחויב לבצע איפיון צרכים עבור הלקוח, שהוא למעשה הבסיס לניהול תיק השקעות. בשלב זה המשקיע ומנהל התיק מנתחים יחד את הצרכים והיעדים של הלקוח – כמו למשל, האם הוא מעוניין בסיכון גבוה או נמוך, בהשקעה בחו”ל או בישראל, בהשקעה לטווח הרחוק או לטווח קצר בלבד. כל זאת, במטרה לקבוע את מדיניות ההשקעה המתאימה ביותר ללקוח הספציפי.

האם ניתן לשנות את ניהול ההשקעות בתיק?

ניתן לשנות את מדיניות ההשקעות בתיק לפי הצורך – למשל, שינויים בשוק ההון שלפי שיקול הדעת המקצועי של מנהל התיק מחייבים היערכות, או בהתאם לרצונו של הלקוח. שינוי שכזה דורש אישור בכתב מצד הלקוח.

איך ניתן לקבל מידע על התיק?

ניתן לעקוב באופן שוטף אחרי ביצועי התיק באמצעות אתר האינטרנט של הבנק בו מופקד החשבון המנוהל. בנוסף, מקבל הלקוח מדי רבעון דו”ח המפרט את הרכב התיק, ביצועי התיק וכן את דמי הניהול. כמו כן, ניתן לקבל כל מידע על התיק בפניה טלפונית למנהל ההשקעות האישי המנהל את תיק הלקוח.

אילו סוגי תיקי השקעות יש?

מאחר שתיק השקעות הוא מוצר פיננסי המותאם אישית לכל לקוח, מגוון האפשרויות הוא רב – ובכל תיק יכול להיות תמהיל השקעות אחר, לפי הרצונות והצרכים של הלקוח.

כיצד מתקבלות החלטות השקעה בתיק?

החלטות השקעה בתיק מתקבלות בהתאם לאפיון הצרכים ולמדיניות ההשקעה שקבעו יחד הלקוח ומנהל התיק שלו, וכן בהתאם לאסטרטגיית ההשקעה של הגוף המנהל את התיק . לקוח המעוניין לשנות את המדיניות יכול לעשות זאת בקלות באמצעות יצירת קשר עם מנהל התיק שלו.

 אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.  אין לראות במסמך זה, בתוכנו משום שיווק/ייעוץ השקעות או תחליף לכזה. מסמך זה נכתב בהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור. המידע המוצג במסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, לכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ/שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. החברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או נסיבתי הנובע משימוש במידע זה.אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox