Group 4 (1)

אחריות חברתית

קבוצת מור מחויבת לקהילה בה היא פועלת, ובהתאמה - תומכת במיזמי קהילה, המאופיינים בהלימה גבוהה לערכי הליבה ולחזון החברה

 

 • הקבוצה רואה חשיבות בתמיכה בספורטאיות ובספורטאים ישראלים, המייצגים את המדינה בתחרויות בינלאומיות. במסגרת זו, הוחלט לתמוך בספורטאים וספורטאיות, תוך שמירה על לפחות 50% תמיכה בספורטאיות.
  להמשך קריאה על הספורטאים והספורטאיות שאנו תומכים בהם יש ללחוץ כאן >>
 • החברה רואה חשיבות בתרומות לעמותות, לצד הענקת מלגות לסטודנטים/ות וכן מתן במה לעמותות במסגרת הכנס השנתי של מור אקסלוסיב, מועדון המשקיעים הכשירים של קבוצת מור.
 • הקבוצה פועלת בתחום הפיננסי, ואנו רואים אחריות גדולה במתן כלים לעצמאות כלכלית בקרב נשים, לצד קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה בתחום.
 • הקבוצה מעודדת תרומה לקהילה בקרב עובדות ועובדים, לצד תרומות כספיות לעמותות נבחרות.
 • קבוצת מור תומכת בעמותת "איתן - כל אחד יכול", כנותנת החסות הראשית למרוץ איתן RUN לשנת 2023 ולשנת 2024. העמותה מעבירה אימונים למאות מתאמנות ומתאמנים, רובם על הספקטרום האוטיסטי ברמות תפקוד שונות. מטרת העל של המרוץ היא קידום שוויון הזדמנויות לא.נשים עם צרכים מיוחדים בחברה הישראלית.
 • תרומה מקרן נאמנות - מור קרנות נאמנות תורמת מידי חודש 10% מההכנסות (נטו) מקרן נאמנות ייעודית, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.
 • בספטמבר 2020 השיק המשרד לנושאים אסטרטגיים את תכנית ה-IMPACT NATION, במטרה לעודד חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידי, על פי תקנים מקובלים. מור השתתפה בתוכנית, ובהתאם, פירסמה במאי 2022 דוח אחריות תאגידית על פי עקרונות תקן ה-Global Reporting Initiative) GRI). אנו נעזרים בתקן ובדוח על מנת לנתח את תמונת המצב של הארגון ולדייק לעתיד את המטרות והעשייה שלנו בתחום הסביבתי, כלכלי וחברתי.
 • קבוצת מור משתפת פעולה עם עמותת "ירוק חברתי", המעסיקה עובדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, ובאמצעותם מקבלת שירותי מיחזור למשרדי החברה.
 • אנו מאמינים שהאחריות שלנו נוגעת גם להיבטים הקשורים לסביבה ולקהילה בה אנו פועלים. לכן הקבוצה מקפידה על שימוש בכלים רב פעמיים במשרדי החברה.
 • קבוצת מור הצטרפה לעשרות ארגונים בישראל והטמיעה את כפתור הפרפר המאפשר לנפגעות ונפגעי אלימות במשפחה לפנות לקבלת סיוע דיסקרטי בכל שעות היממה. את הכפתור שפותח באמצעות הסטארט אפ קאבו, ניתן למצוא בתפריט התחתון המופיע בכל עמודי האתר. לפרטים נוספים >>

 

הערות משפטיות

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.