Group 15@2X (1)

מור השקעות

אודות

מור בית השקעות הוא בית השקעות ישראלי ציבורי, אשר הוקם ב-2006 והונפק בבורסה בתל אביב ביולי 2017. בית ההשקעות מנהל נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים במגוון מוצרים: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ומוצרי השקעות אלטרנטיביות (קרנות השקעות). בנוסף, מציעה החברה שירותי ברוקראז' ני"ע זרים באמצעות מור מגנה.

בית ההשקעות בשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי. יוסי לוי ואלי לוי הם מנכ"לים משותפים במור השקעות, ויו"ר החברה הוא מאיר גרידיש.

י.ד. מור השקעות - הנהלה

אלי לוי מנכ"ל משותף מור השקעות, מנכ"ל מור קרנות נאמנות

עוסק בניהול השקעות ומחקר משנת 2005 בשוק ההון הישראלי, עם מומחיות לניתוח מניות ישראליות בכלל ומניות נדל”ן בפרט. דירקטור, שותף וממייסדיי בית ההשקעות.

מאיר גרידיש יו״ר מור השקעות ויו״ר מור גמל ופנסיה

משנת 2005 עוסק בניהול בינלאומי של חברות מובילות בתחומן, הפועלות במגוון ענפים במשק המקומי ובחו"ל. מומחיות בניהול פיננסי וחשבונאי ובפיתוח עסקי.

יוסי לוי  מייסד ומנכ"ל משותף מור השקעות

עוסק בניהול השקעות וניהול תיקים בהיקף של מיליארדי שקלים משנת 1993. במשך כעשור ניהל את קופת הגמל הסקטוריאלית של עובדי התעשייה האווירית. בתקופה זו, נבחר לוי על ידי מגזין דה מרקר למנהל הקופות המצליח ביותר לשנת 2004.

הערות משפטיות

שווי שוק נכון ל-30.04.24 והיקף נכסים נכון ל-14.03.24

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.