Group 64

פעילות מחקר ואנליזה בקבוצת מור

פעילות המחקר והאנליזה של מור השקעות היא מהמובילות בשוק ההון הישראלי. לקוחות הקבוצה נהנים מהידע והניסיון של מחלקת המחקר והאנליזה, שנצברו במשך שני עשורים ומסייעים לייצר הזדמנויות השקעה. המחלקה כוללת אנליסטים/ות ומנהלי/ות השקעות, שמתמחים בסגמנטים שונים בישראל ובחו"ל

התמחות ייחודית בהשקעות טכנולוגיה

קבוצת מור קיבלה החלטה אסטרטגית להיות גוף השקעות מוסדי מוביל בתחום ההייטק, ומקצה משאבים לבניית תשתית להשקעות בחברות היי-טק "In-House". כחלק מכך, בספטמבר 2020 הודיעה רשות החדשנות על החלטתה להעניק למור השקעות מסגרת השקעות (לביצוע באמצעות מור גמל ופנסיה) על-פי מסלול הטבה מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.

מסגרת ההשקעה מאפשרת ללקוחות מור גמל ופנסיה ליהנות מהגנה של עד 40% (במסגרת השקעה של עד 250 מיליוני שקלים), בהתאם להוראות המסלול ולתנאיו. מענק זה מתווסף להחלטת ועדת המחקר של רשות החדשנות על אישור מענק לחברה, בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 40 - קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת ידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים, המאפשר לחברה להעסיק אנליסטים/ות המתמחים/ות בהשקעות בטכנולוגיה.

מחקר ואנליזה במור - יתרונות

הכרות מעמיקה לאורך זמן עם מרבית החברות הישראליות

מייצרת הזדמנויות השקעה

תמיכה

תמיכה ביכולת תגובה מהירה לביצוע עסקאות

הרחבת המחקר

בדגש על שוקי חו"ל

התמחות

התמחות בהשקעות סחירות ולא סחירות

מור מגנה

ייצוג שלושת גופי המחקר מהגדולים בעולם: EVERCORE, CLSA, SOCIETE GENERALE

הערות משפטיות

מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ הינה חברה קשורה למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ.